Search form

Mateo 21:7

7Burron uchirijai wainkar jukiar itantar, Jesús ekeemsatnun burro uchirin nita nugkutairin aitkaruiti, tura umirkam burro uchiriin ekeemsauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index