Search form

Mateo 22:21

21Tama nita chichainak:

“Juka Romanmaya apu Césara nunauwaiti tusa tuina. Tuinakai Jesús nitan chicharuk:

‘Romanmaya apu Césarnauwa nuka nigki susatarma, tura Yuusnauwa nusha nigki susatarma’ ”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index