Search form

Mateo 22:3

3Nina inatairi ainan shuar ipaamu aina untsuktarma tusa ishiakuiti. Turasha ipaamu ainaka nuwenmaunam wetanka nakittraru ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index