Search form

Mateo 22:4

4Nu tumawarmatai inatairi ainan ataksha akupeak: Ipaamu aina ujaktarma: ‘Nita yumainnaka ashi umikjai, wina vacar nuweram ainan, chikich tagku nuweku ainancha maatarma timajai, imatika ashi umikmau asamtai, ipamu aina nuwenmaunam taatarma, tusarum titarma’, tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index