Search form

Mateo 22:43

43Tuinakai Jesús chichaak:

“¿Tumaisha urukamtai Davidcha Wakan Pegkera nu chichamtikmasha: Apuru, tusa tinaita? Tura junasha David tu aaruiti:

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index