Search form

Mateo 24:26

26Wii timau asarum chichainak: ‘Au nainta ai Cristoka pujawai iistarma’ turamainakaisha, werirum iistin airpa, nuna turamainachkusha ju jea yaki tesamua jui pujawai iistarma turamainakaisha, atumka nekaspapita titin airpa.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index