Search form

Mateo 25:46

46Timatai nu shuar ainaka waitat nagkankashtina nui weartin ainawai. Antsu wini wayaatarma tusa timau ainaka pujut tuke atina nui wayawartin ainawai”, tusa Jesús tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index