Search form

Mateo 26:31

31Tuma nui jeawarmatai Jesús nitan chicharuk:

“Yamai ju káshia juik atum ainatirmeka winaka ashi ajapa ikurkittarme, chicham aarmaunmasha aitkasag nunaka tawai: ‘Ovejan kuitamnun maawartinaiti, turawarmatai oveja ainaka kanarartin ainawai’, tu aarmauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index