Search form

Mateo 26:45

45Nuna tusa ikuak nina unuinatairi tres ikukmaurin jeari chicharuk:

“Yamaika kanakrum ayama pujutarma. Shuarnum wii akinawaitaj nuna shuar tunaun takau ainanam surutkartata nuka tsawan uminkayi.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index