Search form

Mateo 26:62

62Tuinakai sacerdote apuri wajaki Jesúsan chicharuk:

“¿Urukamtai nuna imatrutmainakaisha ishichkisha aimtsume? ¿Nunasha waritmauna ame timaurmin pachisarsha imatrutmainawa?” tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index