Search form

Mateo 27:11

Jesús apu Pilato emtin chichakmau

(Mr 15.2-15; Lc 23.2-25; Jn 18.28-40)

11Jesúsnaka jukiar apu Pilaton ejétiaru ainawai. Turawarmatai Pilato iniak:

“¿Nekas amekaitam judío ainan apurim?” tusa tinaiti.

“Tusa tama Jesús ayak: Ame turutam nuka nekasaiti”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index