Search form

Mateo 27:21

21Apu ataksha awentsag chichaak:

“Ju jimar shuara junasha tuna nekascha jiiktatja, atumsha waritrumea tusa inimu. Takai nita chichainak: Barrabás jinkiti”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index