Search form

Mateo 27:4

4nitan chicharuk:

“Wika chikichik shuar pegkeran maatarma tusa suruku asan, tunau jasjai”, tusa tinaiti.

Takai nita chichainak:

“¿Isha nusha iturkattajia? Nuka aminua jama”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index