Search form

Mateo 28:15

15Tuinam suntar ainasha ayu tusar kuitan jukiar, nita tiarmaunka imatiksag umikartasa wearu. Judío ainaka yamaiya juisha turusag etserin ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index