Search form

Mateo 3:8

8Antsu uwemrattsa wakerakrumka, tunau takatairam aina inaiyakrum enentaim yapajiatarma, tumakrum uwemmainaitrume.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index