Search form

Mateo 5:3

3“Atum Yuus nekaspapita tusarum ima nigki enentaimtin ainatirmeka, Yuus atumin inamratin asamtai, shir aneasrum pujustarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index