Search form

Mateo 5:34

34Turasha wii tajarme: Yuusa naariya nu anaikarum: Wii taja nu umiktinnaka Yuus iirkau atatui, tusarmeka tiirpa. Tura nayaimpia ausha Yuusa pujutairi asamtai, au pachisrumsha tiirpa.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index