Search form

Mateo 5:38

Chikich aina pegkerchau amajtamkaisha ikkaipa tusa timau

(Lc 6.29-36)

38“Atumka nekarme, Moisés yaunchuk aak: ‘Shuar jiimin emesturmakaigka, amesha turusmek nina jiisha emesturta, tura naimin akartamkaisha, amesha turusmek nina naisha akarkata’, tu aaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index