Search form

Mateo 8:10

10Nuna tusa takai Jesús enentai jearchauwaiti. Tumak shuar nijai iruuntra yujamun chicharuk:

“Israel shuarkesha apu nekaspapita ta imaunka chikichkinkisha wainchauwaitjai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index