Search form

Mateo 9:11

11Tuma Jesús yurumkan yuakai, fariseo aina nuna wainainak Jesúsa unuinatairi ainan chicharainak:

“¿Urukamtai atumin jintintramnusha shuar apu kuitri atinan yarumin ainajai, tura shuar tunaurintin ainajaisha iruuntursha yuawa?” tusar tiaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index