Search form

Mateo 9:35

Jesús wekaasa chicharkartamu

35Nuiya juaki Jesús nina unuinatairi ainajai ashi yaakat ainanam pachinkar wearuiti. Tumainai chiki chikichik jea judío aina iruuntainam chicham pegkeran Yuus tu inamui tusa jintinkartau. Turak jatai ja ainan, najaimau ainancha ashi pegker amaju.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index