Search form

Mateo 9:9

Jesús Mateon untsukmau

(Mr 2.13-17; Lc 5.27-39)

9Irunmau ashimnakmatai Jesús jiinki weajkama, apunu atinan shuar aina kuitan akikmainakai ekeemsa jutainam eketun Mateon wainkauwaiti. Tura wainak chicharuk:

“Weajai, wina nemartukta”, tusa tinaiti. Tusa tama nisha Jesús weakai wuwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index