Search form

Exodus 1:1

Izráel fiainak gyarapodása és elnyomatása Égyiptomban

1Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, a kik Jákóbbal Égyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne: