Search form

Exodus 10:21

Kilenczedik csapás: setétség

21És monda az Úr Mózesnek: Nyujtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen setétség Égyiptom földén és pedig tapintható setétség.