Search form

Exodus 29:1

A papszentelés módja és az oltáré

(Vers 1–25: v. ö. 3 Móz. 8,1–32.)

1Ez az, a mit ő velök cselekedjél, az ő felszentelésökre, hogy az én papjaim legyenek: Végy egy tulkot, fiatal marhát, és hiba nélkül való két kost.