Search form

Genesis 15

Ábrámnak fiú igértetik

1E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz * látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. 2És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer? 3És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. 4És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.

Ábrám hite

5És kivivé őt, és monda: * Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; – és monda nékie: Így lészen a te magod. 6És * hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

Isten szövetséget köt Ábrámmal

7És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl. 8És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt? 9És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat. 10Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé. 11És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat. 12És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá. 13És monda az Úr Ábrámnak: * Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. 14De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és * annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal. 15Te * pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben. 16Csak * a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. 17És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között. 18E napon kötött az Úr * szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig. 19A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat. 20A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat. 21Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.