Search form

Genesis 28:1

Jákób Mésopotámiába megy

1Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl.