Search form

Genesis 49:1

Jákób áldása tizenkét fiára

(V. ö. 5 Móz. 33.)

1És szólítá Jákób az ő fiait, és monda: Gyűljetek egybe, hadd jelentsem meg néktek, a mi rátok következik a messze jövőben.