Search form

Genesis 50:12

12Aképen cselekedének azért Jákóbbal az ő fiai, a miképen megparancsolta vala nékik.