Search form

Genesis 6:13

Isten megjelenti az özönvizet: Noé bárkát épít

13Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe.