Search form

Genesis 8:8

8Kibocsátá a galambot is, hogy meglássa, vajjon elfogytak-é a vizek a föld színéről.