Search form

Numbers 15:22

Gyarlóságból és gonoszságból eredő bűnök

22És ha megtévelyedtek, és nem cselekszitek meg mind e parancsolatokat, a melyeket szólott vala az Úr Mózesnek;