Search form

Numbers 27:12

Józsué Mózes utódává szenteltetik

12Monda azután az Úr Mózesnek: Menj fel az Abarim hegyére, és lásd meg a földet, a melyet Izráel fiainak adtam.