Search form

Numbers 33:1

A hadi szállások felsorolása

1Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.