Search form

Numbers 7:48

48Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia.