Search form

1 CORINTIOS 10

An inic yab quin diosna’ i thulcuts

1Ebchalabchic, nan u le’ tu t’ilchi hue’ jahua’ a Dios in t’ajchi i biyal at juntalchic. In oc’nanchichic tim patal c’al i tocou ju’ta ta ca xe’tsin. In huat’ba’chic tim patal jum poq’ue’ al am pulic lejem Tsacni’ Ja’. 2Tim patal jaja’chic in ayna’ nixe’ xi tocou ani tim patal jum poq’ue’ huat’ba al am pulic lejem. Tam ti antsana’ huat’ba, ejtil max pujnenec junax c’al a Moisés. 3Tim patal jaja’chic in c’apu i jununul c’apnel jahua’ pithnenec c’al a Dios tam tin t’ajchichic i labith t’ajbilab. 4Tim patal jaja’chic in uts’a’ i jununul ja’ axi calthanchat al i t’ujub c’al a Dios. Nixe’ xi t’ujub ejtil a Cristo ax im binanchi an Israelchic yan i lablinchixtalab, cum xe’tsin a Cristo junax c’al jaja’chic. 5Aba ani’ a Cristo in lej lablinchichic, bel jat’hua’ tim patal yab in t’ajchi in culbetal a Dios, ani jats ti jilanchic ca tsemets buc’uc’ul ti al an joltam quithiblom.

6Jahua’ t’ajchinenec nixe’ xi Israelchic c’al a Dios pel i t’ipchixtalab c’al huahua’. I qui c’a’inchihue jahua’ yab alhua’ jant’ini’ jaja’chic in c’a’inchi. 7Yab qui diosna’ i thulcuts jant’ini’ talchic jaja’chic in diosna’ ti jayq’ui’. In ulal an T’ocat Thuchlab abal hualim ti c’apuplatsq’ui ani uts’uts’latsq’ui ani ajbiblatsq’ui jaja’chic. Ma antsana’ in t’ajamalchic biyat u eb c’ac’nax c’al a Dios tocat. 8Yab cu uxumbejin ani yab cu inicbejin ejtil talchic jaja’chic in t’ajamal, ani jun a q’uicha tsemets ma jun inic c’al ox mil. 9Yab qui tacchiquiy an Ajatic abal i canats yabats tucu c’aya’na’. Antsana’ talchic jaja’chic in t’ajamal, ani jats ti tsemets tam ti ts’ican c’al i tsan. 10Yab qui ne’tha’chic i ichich toc’oc’ol c’al a Dios ejtil talchic jaja’chic lej toc’oc’lats ani tsemthachic c’al an ángel axi bijithits c’al ta ca tsemtha.

11Patal jahua’ t’ajchinenec i biyal at juntalchic c’al a Dios pel i t’ipchixtalab c’al huahua’, ani thuchathits ti al an T’ocat Thuchlab abal qui exobna’ ani qui lej t’aja’ ti cuenta cu xe’tsin bolith. Qui lej t’aja’chic ti cuenta jant’ini’ tu cu xe’tsin, cum hue’its ne’ets ca taley an q’uij q’uicha. 12Jitats in tsalpayal abal lej junini’ xe’ets c’al a Dios, quin lej alhua’ belatna’ tim ba’ abal i ca ijcan al i hualabtalab. 13Tata’chic jant’ini’ a at inic tim puhuel an tsabal it nixoc’nab c’al an teneclab abal quit hualbin. A Dios ne’ets ti jila’ quit nixoc’na expith ma ju’tam huichat ca ejtou ca cuxuy. Ne’ets ti tolmiy ca cuxuy ma tam quit lo’panits.

14C’an ebchalabchic, tu uchal ca lej t’aja’ ti cuenta yab ca diosna’ i thulcuts. 15Cum it tsalpathchic a lej huit’al ca ejtiy an cau jahua’ nan tu uchal tin cuenta i thulcuts ax u diosnabchic. 16Tam huahua’ i t’ajal an santa cena i binal i c’ac’namal yan c’al a Dios. Tam qui uts’a’ an vino i tejhua’methal abal jun ejet jun c’al xi jun i junax tabatnanchal in xits’al a Cristo ax in huac’la’ ti al an cruz. Tam qui c’apu an mu’uth pan i tejhua’methal abal jun ejet jun c’al xi jun i junax tabatnanchal in anam t’u’ul a Cristo ax im bina’ ca yajchiquiyat ti al an cruz. 17Juncats i pan i mu’uhual ani yan ti eb huahua’ i c’apal. Patal huahua’ ti yaneltal ejtil max pel tu juncats inictal a Cristo.

18Ca t’aja’chic ti cuenta jahua’ in t’ajal an Israelchic ax in c’apal an ts’acchixtalab ax u binab ti al in tiyopanil. In tejhua’methalchic abal jun ejet jun c’al xi jun in junax tabatnanchal an ts’acchixtalab. 19Tam cu t’iloxna’ an thulcuts ax u diosnab yab u le’ cu ulu max in cua’al in exbath. Yab u le’ cu ulu max lej t’ocat an t’u’lec ax u ts’acchiyab an thulcuts. Pel i alq’uith tsemthach t’u’lec. 20Jahua’ u ulal jats abal an inicchic axi yab exlom c’al a Dios tam ca ts’acchixin c’al an thulcuts tocat in ts’acchiyal i teneclabchic. Yab antsana’ in c’ac’nalchic a Dios. Yab u le’ abal tata’chic ca c’uajiy c’al i inicchic tam in c’apal jahua’ tocat tin ts’acchiyal i teneclabchic. 21Yab a ejtohualchic ca uts’a’ an vino ax u uts’nal ti t’ilaxtalab c’al an Ajatic ti al an santa cena ani jun t’ajat ca uts’a’chic jaye i uts’nel ax u ts’acchixnab c’al i teneclabchic. Yab a ejtohualchic ca c’apu an mu’uth pan axi pel i t’ilaxtalab c’al an Ajatic ani jun t’ajat ca c’apu jaye am pan ax u ts’acchixnab c’al i teneclabchic. 22Yab qui t’aja’ antsana’, i tucu pa’ixna’ an Ajatic. Auxe’ max huahua’ u lej pulic ani a Dios yab ja pulic. Expith jaja’ jats axi lej pulic ani i lej cua’al i uchbil qui c’ac’na’.

Jahua’ a Dios tu jilal qui t’aja’ ani an c’anithomtalab

23Aba ani’ lej chubax a Dios tu jilal qui t’aja’ jahua’ qui le’na’cua’, bel yab patal jahua’ qui t’aja’ tabat tu tolminchal. Aniye yab patal jahua’ qui t’aja’ c’al u tolminchab an ebchalabchic c’al a Cristo quin más tsapna’ ani quin más c’ac’na’ a Dios. 24Qui luba’ qui t’aja’ jahua’ alhua’ abal ca tabatnanchat c’al q’ue’at i inicchic, ani yab expith qui t’aja’ jahua’ huahua’ qui cuete’ tabatna’.

25A ejtohualchic ca c’apu patal jahuaquits tam c’apnel ax u nujuhuab ti al i nujumtalab ani yab ca conomichiquiy ta ichich hualam max alhua’ o hualam max yab alhua’ ca c’apat. 26Cum an tsabal ani patal jahua’ hua’ats teje’ tsabal pel in c’al an Ajatic.

27Max jita’ axi yab im belal an Ajatic ti caniychic quit junax c’aputs tin q’uima’, quit c’ale max a cua’al a culbetal. Ca c’apchi patal jahua’ ti mo’canchi ca c’apu ani yab ca conomichiquiy ta ichich hualam max alhua’ o hualam max yab alhua’ ca c’apat. 28Expith yab ca c’apchi max jita’ ti uchal abal nixe’ xi c’apnel ts’acchixnamejits c’al i thulcuts ax u diosnab, i canats ca t’apchin in tsalap max in tsalpayal tin ichich abal pel i hualabtalab nix ca c’apat. 29U ulal abal jaja’ ja’its axi ne’ets quin ats’a’ jolbith tin ichich ani tata’ iba.

Hualam max ne’ets ca ulu tata’chic jale’ quin ulu q’ue’at i inic jahua’ alhua’ ani jahua’ yab alhua’ nan cu c’apu. Hualam ca ulu yab a cuenta max in ats’al jolbith tin ichich q’ue’at max ca c’apat i c’apnel axi ts’acchixnathits c’al an thulcuts. 30Hualam ca ulu abal a binal i c’ac’namal yan c’al a Dios cum ti pitha’ ca c’apu, ani hualam ca tsalpay yab in uchbil q’ue’at ti jolbiy max ca c’apu. 31Ne’ets tu ucha’chic jale’ ta ca lej t’aja’ ti cuenta c’al jahua’ ca c’apu. Cum pel a uchbil ca puhuethanchi im bij a Dios patal jahuats ca t’aja’chic. Max ca c’apu jant’o ani max ca uts’a’ jant’o expith ca puhuethanchat im bij a Dios. 32Yab ca t’apchi in tsalap jita’ tam inic c’al a t’ajbil. Axi i Israelchic ani axi yab Israel ani im bichohuil a Dios ni jant’o yab ca t’ajchichic c’al ca t’apchin in tsalap ti belom. 33Nan tu uluth ichich u lubal cu t’aja’ expith jahua’ c’al ca tolminchat tim patal u at inic ca jec’onthachic c’al an Ajatic. Yab u lubal cu t’aja’ expith jahua’ tabat tin tolminchal nana’.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index