Search form

1 JUAN 5

Yab cu atan c’al jahua’ yab alhua’ teje’ al an hualab c’ay’lal

1U it ejatlithits huahua’ c’al a Dios max i belal abal a Jesús ja’its a Cristo axi abnenec teje’ tsabal c’al a Dios. Max i c’anithal i tatalab teje’ tsabal, ne’ets qui c’anitha’ in tsacamilchic jaye. 2Max i c’anithal a Dios ani qui t’aja’ jahua’ jaja’ tucu uchbiy, i tso’obits abal ne’ets qui c’anitha’ in tsacamilchic jaye. 3Qui chubax c’anitha’ a Dios ani ne’ets qui lejat putu c’al in uchbixtalchic, ani yab q’uibat jahua’ tu uchbiyal qui t’aja’. 4Max u it ejatlithits c’al a Dios ani i belalits a Jesús, yab tu atal jahua’ yab alhua’ teje’ ti al an hualab c’ay’lal. 5Expith max i belal abal a Jesús ja’its in Tsacamil a Dios, yab ne’ets cu ejtohuat cu atan c’al jahua’ yab alhua’.

Olnab in Tsacamil a Dios

6Ja’its a Jesucristo axi che’nec teje’ tsabal ani pujan. Ja’its jaja’ ax in huac’la’ in xits’al tam ti tsemets ti al an cruz. Yab expith chich ani pujan, jaye in huac’la’ in xits’al tam ti tsemets ti al an cruz. Antsana’ tu olnab a Jesucristo c’al an Espíritu Santo axi ets’ey pel in ey hualim in olnal i cau axi lej chubax. 7Hua’ats ox i olnom ti eb ax in junat olnal i cau antsana’ tin cuenta a Jesucristo. Pel i Tata Dios, ani pel jaja’ ax u bijiyab ti Cau, ani pel an Espíritu Santo. 8Hua’ats jaye ox i olnom teje’ tsabal. Pel an Espíritu Santo, ani pel im pujantal a Jesucristo, ani pel in tsemtal a Jesucristo. Aniye jaye axe’ xi oxlom in junat olnal i cau tin cuenta a Jesucristo. 9I belchal in olnomtal i inic teje’ tsabal, ani más in lej tomnal qui belchi in c’athpich chubax olnomtal a Dios tin cuenta in Tsacamil. 10Max i belal in Tsacamil a Dios, ojni’ i bats’umalits ti ichich in olnomtal a Dios. Max yab i belchal in olnomtal a Dios tin cuenta in Tsacamil, ojni’ i t’ajal ejtil max u janamcau a Dios. 11Cum in olnamalits a Dios abal tu pithamalits i it ejattalab abal ets’ey tin ebal in Tsacamil. 12Ani i cua’alits i it ejattalab max c’uajat ti ichich in Tsacamil a Dios Jesucristo. Max yab c’uajat, yab i cua’al i it ejattalab.

An ts’alabchixtalab

13Nan tu thuchanchal tata’chic ax a belamalits in Tsacamil a Dios, abal c’al axe’ xi cau jats ta ca lej tso’obna’ abal a cua’alits i it ejattalab abal ets’ey.

14Lej thacat i ichich c’al a Dios, cum i tso’obits abal tu ats’al jahuaquitsq’ui qui conchi in culbetal. 15Ani max i tso’obits abal a Dios tu lej ats’anchal i conchixtal, i tso’obits jaye ti lej ichich abal ne’ets tucu pitha’.

16Max qui tsu’u i ebchalab c’al a Cristo quin t’aja’ i hualabtalab c’al yab ca tsemets, qui conchi a Dios ca paculanchat ani ne’ets ca jilan ca c’uajiy ejate. Hua’ats i hualabtalab ca t’ajan c’al ca tsemets, ani yab u ulal abal qui conchi a Dios abal quim paculanchi nixe’. 17Aba ani’ patal pel i hualabtalab max qui t’aja’ jahua’ yab alhua’, bel hua’ats i hualabtalab ca t’ajan yab c’al ca tsemets.

18I tso’obits abal yabats u xe’ets hualbibil axi it ejatlithits c’al a Dios, cum u lej beletnab c’al in Tsacamil a Dios ma yab u tacnal c’al an teneclab.

19I tso’obits abal huahua’ pel tu c’al a Dios ani axi yab exlom c’al a Dios u tala’ abatnab c’al an teneclab.

20I tso’obits jaye abal lej chubax che’nequits in Tsacamil a Dios teje’ tsabal, ani ja’its jaja’ ax tu pithamalits an tsalpathtalab abal qui exla’ a Dios axi expith chubax. Tu pithamalits i it ejattalab abal ets’ey ani xo’ u ts’at’bathits huahua’ c’al in Tsacamil a Dios Jesucristo axi lej chubax pel a Dios. 21Jaxtam ichich hual tsacamilchic, ca lej t’aja’ ti cuenta yab ca c’ac’na’ i pil dios axi yab chubax. Amén.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index