Search form

EFESIOS 2

A Dios tu jec’onthal tin ebal in alhua’ inictal

1Ti pithamal tata’chic a Dios i it ejattalab cum ti tsu’tal ejtil it junax ejthachits c’al a Cristo. Ti jayq’ui’ ejtil it tsemenec a ejattal tin ebal a quithab t’ajbilchic ani tin ebal a hualab. 2Ti jayq’ui’ it xe’etsac hualbibilchic jant’ini’ axi q’ue’at an hualbith inicchic yab it ejatlith c’al a Dios. A t’ajamalchic jahua’ in le’ an oc’ox teneclab ax u abatnom c’al patal an teneclabchic axi xe’tsitsil ti al an hualab c’ay’lal. Ja’its an oc’ox teneclab ax u t’ojnal tin ichich an inicchic ax u jec’om c’al a Dios. 3Antsana’ patal huahua’ tu xe’tsinenec ti jayq’ui’ tam ti yabaye u it ejatlith. Hualim i t’ajamal jahua’ i le’namal. Jahua’ tam le’nomtalab hua’tsinenec al i anam t’u’ul ani ti cuete’ tsalap, jats i t’ajamal expith. Jaxtam in tomnalac a Dios tucu yajchiquiyhue c’al axi q’ue’atchic yab in t’ajalchic alhua’. 4Aba ani’ antsana’ i t’ajamal yab alhua’, bel a Dios tu lej yajnanchalchic ani tu lej c’anithalchic. 5Ti jayq’ui’ ejtil max tsemenec i ejattal c’al i hualabtalab, ma tam ti a Dios tu pitha’its i it ejattalab cum tu tsu’u ejtil tu junax ejthachits c’al a Cristo. Xo’ u jec’onthachits huahua’ tin ebal in alhua’ inictal a Dios. 6Cum ejthachits a Cristo Jesús ani a Dios tu ts’at’bamal c’al jaja’, jaxtam a Dios tu tsu’tal ejtil tu junax ejthachits ani tu junax c’uajbathits c’al a Cristo tihua’ ti eb. 7Antsana’ a Dios tu alhua’ t’ajchamal ax u ts’at’bathits c’al a Cristo Jesús, abal quin tejhua’methanchi in alhua’ inictal an inicchic. Ma ca taleyits an q’uij q’uicha teje’ tsabal, tam a Dios ne’ets tucu tejhua’methanchi más in c’athpich alhua’ inictal. 8Cum i belalchic a Cristo ani cum a Dios pel i lej alhua’ inic, jats tu jec’onthachits c’al i hualab. Yab i jec’onthal ti ba’ c’al i t’ajbilabchic, expith jats a Dios ax tu jec’onthalchic tin ebal in alhua’ inictal. 9Cum yab ja c’al in cuete’ t’ajbil tu jec’onthab an inic, jaxtam ni abal jay yab in ejtohual quin t’aja’ c’athat axi jec’onthachits. 10Jats a Dios expith ax tu pithamal i it ichich tam ti jaja’ tu ts’at’bamalits c’al a Cristo Jesús. Tu pithamal xe’ abal qui t’aja’ i alhua’ t’ajbilab jant’ini’ tu q’uejab bijchamalits qui t’aja’.

Tsemets a Cristo abal cu huichba tu ja’ublab c’al a Dios

11Tata’chic axi yab it Israelchic, yab ca uc’chiy abal ti jayq’ui’ it ajiyame tit pil inicchic c’al huahua’ ax tu Israel. I ulu abal tata’chic yab pel ti c’al a Dios, cum yab it cojchinal a inictal ejtil tu cojchinal an Israelchic tin ebal abal pel in c’al a Dios. 12Cum yab it Israelchic yab a exla’ an jilchith cau axi a Dios im pitha’ i biyal juntal Israelchic. Yab a exla’ abal a Dios im bijchith ulumalits abal ne’ets ca chich a Cristo ti Jec’onthax. Jaxtam yab a aychi ca chich ani yab a exla’ ti Jec’onthax. Ni hue’ yab a exla’chic a Dios. 13Ti jayq’ui’ it ou c’uajatchic c’al a Dios, ani xo’ it utatchic c’uajatits cum it ts’at’bath c’al a Cristo Jesús. Cum a Cristo in huac’la’ in xits’al ti al an cruz abal ti paculanchi a hualab, jaxtam a ejtohualchic ca utenchi a Dios. 14A Cristo tu juncuhuamalits huahua’ tu Israel ani tata’chic axi yab it Israel. Yabats tu tsab cuenel, u juncatsits tu bichohuil a Dios. A Cristo tu tixc’anchichic ti ichich an tomolnaxtalab c’al tu lehuáxin ti jayq’ui’. 15U lehuáxin ti jayq’ui’ cum huahua’ tu Israel u abatnab c’al an ts’ejcath cau ani tata’chic iba. Xo’ huahua’ yabats u abatnab c’al i uchbixtalab axi ti al an ts’ejcath cau. Cum tsemets a Cristo ti calchix c’al patal huahua’, jaxtam expith jaja’ tu abatnal xo’. Jaja’ tu ts’ejca’ tu juncats i it bichou ani yabats tu tsab cuenel. Xohue’ huahua’ axi pel tu Israel ani axi yab Israelchic u ts’ot’c’óxlithits ani u juncuthmethachits cum u junax ts’at’bath c’al a Cristo. 16Cum tsemets a Cristo ti al an cruz tu junax huichbamalits tu ja’ublab c’al a Dios ani yabats u tsab cuenel. Tu ts’ejca’ tu juncats cuenel max pel u Israel ani max yab pel u Israel. Tu talabethanchi an tomolnaxtalab.

17Chich a Cristo c’al i alhua’ cau quin olchi an inicchic tim patal jant’ini’ ta ca huichba ti ja’ublab c’al a Dios. Cu huichba huahua’ tu Israelchic ax u tsalpanchab u utat c’uajat c’al a Dios, ani ca huichba jaye axi yab Israelchic ax u tsalpanchab ou c’uajatchic c’al a Dios. 18Patal huahua’ tu Israelchic ani c’al axi yab Israelchic max u huichbathits tu ja’ublab c’al a Dios tin ebal in tsemtal a Cristo, c’al xi juncats an Espíritu Santo jats tu junax ulthal c’al i Tata ti eb abal cu junax c’uajiychic utat c’al jaja’. 19Tata’chic axi yab it Israel yab pelac ti c’al a Dios, ani xo’ pelits ti c’al. Pel tit ajithchicte tim bichohuil a Dios. Pelchicte ti ichich hual tsacamil a Dios. 20Huahua’ ti patal ax i belal an Ajatic ejtil max pel u tiyopan ata. U cubathits huahua’ tin cahuintal a Dios axi pithanchat in abathualejilchic ani in caulomejilchic a Dios. A Jesucristo jats ejtil an mimlab t’ujub axi mo’cathits tin cub an tiyopan ata. 21Ti junchictal huahua’ ejtil max pel u t’ujub cubathits tin inictal an tiyopan ata eblim tin cub an tiyopan ata. Ne’ets puhuehuel an tiyopan ata, ma ta ca quithat ts’ejcan ti t’ocat tiyopan jun ta ca junini’ c’ac’na an Ajatic. 22Tata’chic axi yab it Israel junax c’al patal jitats ts’at’bathits c’al a Cristo it junax cubathits tin inictal nixe’ xi tiyopan ata. Tats tu c’uajil a Dios Espíritu Santo.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index