Search form

HEBREOS 13

Jahua’ a Dios in culbetnal

1Cum it at ebchalabchic c’al a Cristo quit junini’ c’anitháxin jun c’al xi jun. 2Ca bats’u c’al a culbetal ta q’uima’ jitats ti tsa’biyal. Talchic i inic in bats’umalits i tsa’bix axi pel i ángel, ani yab in tso’obna’ abal antsana’ ti tsa’biyat c’al i ángel.

3Ca t’ila’chic c’al i yajnanchixtalab ta ichich jita’ c’uajat ti al an huic’axte’ ejtil max pel it huic’nelte. Ca tolminchi c’al a yajnanchixtal jitats u othnab ejtil max tata’its ax it yajchiquiyab.

4Patal ax it tomquithits quit c’ac’naxin c’al a tomquil ani ca t’aja’ t’ocat c’al jaja’. A Dios ne’ets quin ts’ejca’ jitaquitsq’ui ca juncun c’al axi yab pel in tomquil.

5Yab ca c’athpich c’anitha’ an tumin. Ca ne’tha’ culbel a ichich c’al jahuaquits a cua’al, cum a Dios in ulumalits abal ni jayq’ui’ yab ne’ets ti ou tsu’u ani ni jayq’ui’ yab ne’ets ti jilcacay. 6Cum chubax anits, jaxtam thacat i ichich. I ulal:

Ja’its a Dios axi ets’ey tin tolmiyal.

Jant’oquitsq’ui quin t’ajchin c’al an inicchic, yab ne’ets quin jiq’uey.

7Yab ca uc’chiy axi ti oc’nanchal c’al in t’ojlabil a Dios, cum jaja’chic ti exobchixnanchamalits in cahuintal a Dios. Ca tsalapnanchi in alhua’ xe’tsintal c’al a Dios ani c’al in at inic. Ca lej bela’ a Dios jant’ini’ ti jaja’chic im belamalits.

8A Jesucristo lej junini’ in eyits ma ti lej jayq’ui’, ani ma xohue’, ani ma abal ets’ey. 9Yab ca bina’chic a xutsun c’al pil i exobchixtalab axi yab jununul c’al in cahuintal a Dios, cum hua’ats jita’chic in le’ ti exobchi abal hua’ats i c’apnel axi a Dios ti c’anchal. Cum ni jant’o ti tabat nixe’ xi exobchixtalab qui aynanchi, in tomnal más qui bina’ ti ba’ c’al a Dios cu tsaplilinchat i ichich c’al in alhua’ inictal.

10Xo’ huahua’ i belal a Cristo ax im bina’ in xits’al ti al an cruz, ani ax in aynanchalchic nixe’ xi biyal exobchixtalab yab in ejtohual quim bela’ a Cristo. 11Nixe’ xi ts’ale pale’ Israel im binanchi c’al a Dios tin cuenta an hualabtalab in xits’al i tsemthach co’nel ti al an alta axi bijiyab ti lej T’ocat Alta, ani in anam t’u’ul an tsemthach co’nel chicchin tin elebtal am bichou. 12Abal antsana’ t’ajnenec, pel i t’ipchixtalab c’al a Jesús axi ne’tha tin elebtal am bichou Jerusalén. Tats ti yajchiquiyat ani tats ti huac’lanchat in xits’al ti al an cruz abal tucu t’oquethanchi i ichich c’al in xits’al. 13Cum antsana’ tin lej yajchicna’ a Jesús tin elebtal am bichou, jaxtam qui yajchicna’hue jant’ini’ ti tilibnath othna a Jesús ti al an cruz. 14Teje’ tsabal yab hua’ats i bichou axi ne’ets ca ohuey abal ets’ey, tocat i aychal cu ne’tha ti al am bichou ti eb axi ojni’ ne’ets ca ohuey abal ets’ey. 15Qui eyentha’ i hui’ qui ets’ey ajatnanchi im bij a Dios c’al im bij a Jesucristo. 16Yab qui uc’chiy qui t’ajchi alhua’ i at inic ani qui tolmiy c’al jahua’ i cua’al, cum antsana’ i c’ac’nal a Dios ani u culbel jaja’.

17Ca bina’chic a xutsun c’al jahua’ ti exobchal axi ti oc’nanchal c’al in t’ojlabil a Dios ani ca t’aja’ jahua’ ti uchbiyal. Cum pelchic i beletnanchix c’al a ejattal, talbel ne’ets quim bina’ i cuenta c’al a Dios tin cuenta in t’ojlabil. Ca luba’chic ca t’aja’ jahua’ ti exobchal abal antsana’ ca jilc’on culbel jaja’chic ani yab t’e’pith. Max i ca t’aja’, tata’chicte ne’ets quit t’e’pin.

18Ca conchichic a Dios abal jaja’ tucu tolmiy qui t’aja’ expith jahua’ alhua’. I ats’al thacat i ichich c’al jahua’ i alhua’ t’ajamalits, ani i lej leye qui t’ajaye expith jahua’ alhua’. 19Tiquin lej conchinchi i q’uij c’al a Dios abal quin thubat huichiy c’al tata’chic max pel in culbetal.

An tsapnethomtalab

20Ja’its a Dios ax tu jun ejetbethanchal i ichich. Ja’its jaja’ ax in ejtha’ i Ajatic Jesucristo ti al an jolimtalab axi xohue’ pel i lej Beletnom c’al huahua’ ejtil max pel tu ovejachic c’al jaja’. Tin ebal in huac’lath xits’al jats tu pithamal huahua’ a Dios i jilchith cau axi ne’ets ca ohuey abal ets’ey. 21A Dios ti pitha’chic patal jahua’ alhua’ abal ca t’ajchi in culbetal. Ti tala’ t’ojonthanchi a ichich jant’inits in le’nomtal jaja’ c’al in lej tsap a Jesucristo ta ichich. Ja’its a Cristo qui puhuethanchi im bij abal ets’ey. Amén.

22Ebchalabchic, nan tu lej uchalchic ca bats’u c’al i c’aya’talab an ts’alabchixtalab ax nan tu olchal antse’ tsab ox i cau al axe’ xi u. 23U le’ tu olchichic jaye abal yabats c’uajat ti al an huic’axte’ a Timoteo. Max jaja’ ca thubat ulits teje’, ne’ets cu ne’tha’ abal cu junax c’ale tu tsa’biychic.

24Ca tsapnetha’chic patal ax ti oc’nanchal c’al in t’ojlabil a Dios ani patal jitats pel i at belom c’al a Cristo. An ebchalabchic ti pulic bichoulom Italia ti abchal tata’chic i tsapnethomtalab.

25U lej le’ abal a Dios ti lubach co’onchichic a ichich c’al in alhua’ inictal. Amén.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index