Search form

SAN JUAN 15

An acanlec lab t’uthub ani in c’ue’elchic

1Nana’its ejtil in acanlec lab t’uthub, ani u Tata ti eb jats ejtil am beletnom lab t’uthub. 2U belomilchic ejtil i c’ue’lab. Ne’ets ca muts’iyat c’al u Tata axi yab alhua’ ejtil max ca muts’iyat in c’ue’el i lab t’uthub axi yab alhua’ ani yab im binal i hualilab. Ne’ets ca huejlanchat c’al u Tata ti eb an belomchic axi alhua’ tin ichich ejtil ca huejlanchat in c’ue’el i lab t’uthub axi alhua’ abal quim binaye más hualilab. 3It huejlanchithitschic a ichich c’al an cau jahua’ nan tu exobchamalits. 4Ets’ey ca ne’tha’ a ichich ts’ot’c’óx c’al nana’ u ichich jant’ini’ nana’ u ichich ets’ey ts’ot’c’óx c’al tata’chic a ichich. Jun i c’ue’lab yab in ejtohual quim bina’ i hualilab max yab ca jilc’on ts’ot’c’óx c’al in acan an lab t’uthub, cum an c’ue’lab yab in cua’al in cuete’ tsap. Antsana’ tata’chic max yab junini’ ts’ot’c’óx a ichich c’al nana’ u ichich yab ne’ets ca ejtou ca t’aja’ jahua’ alhua’.

5Nana’its ejtil in acanlec lab t’uthub, ani tata’chic ejtil max it c’ue’lab. Ne’ets ca ejtouchic ca t’aja’ yan alhua’ max it junini’ ts’ot’c’óx a ichich c’al nana’ u ichich, ani antsana’ ne’ets ca baju ejtil i alhua’ c’ue’lab ts’at’at tin acan an lab t’uthub ax im binal yan i hualilab. Ni jant’o yab a ejtohual ca t’aja’ alhua’ max nan yab tu tolminchal. 6Max yab ca ne’tha’ a ichich junini’ ts’ot’c’óx c’al nana’ u ichich, ne’ets quit tixc’a ani quit pet’na ejtil i c’ue’lab axi yab alhua’. Ca t’ajat huayey ani ca tamcuth chican.

7Max ca ne’tha’chic a ichich junini’ ts’ot’c’óx c’al nana’ u ichich ani u cahuintal junini’ lej t’ayat ta ichich, tam ojni’ ne’ets ca ejtou ca conchi a Dios jahuats ca le’na’ ani jaja’ ne’ets ti pitha’. 8Max a t’ajalchic yan i alhua’ t’ajbilab tam ojni’ ne’ets ca puhuethanchat im bij u Tata ti eb. Ani antsana’ ne’ets ca tejhua’metha’ abal tata’chic chubax pel tu exobalilchic. 9Nan tu c’anithal tata’chic jant’ini’ nana’ tin c’anithal jaye u Tata ti eb. Ets’ey ca lej t’ilt’om ta ichich abal nan tu lej c’anithalchic. 10Antsana’ ne’ets ca t’ilt’om max ca putu c’al an uchbixtalabchic jahua’ nan tu uchbiyal. Nan u putuhual c’al an uchbixtalabchic ax tin uchbiyal u Tata ti eb, ani jaxtam u ets’ey t’ilt’om abal u Tata ti eb tin c’anithal.

11Nan tu t’iloxnanchichic axe’ xi cau abal quit jum putat culbe junax c’al nana’. 12U uchbixtal jats axe’: Quit c’anitháxin jun c’al xi jun. Quit c’anithomats jayetseq’ui jant’ini’ nana’ tin c’anithom c’al tata’chic. 13An c’anithomtalab más c’athpich jats max jun i inic quim bina’ tim ba’ ca tsemets ti calchix c’al in ja’ub. 14Tata’chic pel tu lej cuete’ ja’ub max a putuhual c’al jahua’ tu uchalchic ca t’aja’. 15Nan tu bijiyal tit ja’ubchic, cum nan tu tso’oblinchamalits patal an cau jahua’ tim pithamal u Tata ti eb. Yabats ne’ets tu bijiychic expith tit t’ojnal c’al nana’, cum an t’ojnal yab u tso’oblinchab in lej tsalap in amu. 16Nana’ tu oc’ox tacuychic abal ca baju nana’chic tu c’al, ani talbel tata’chic tiq’uele tin tacuy. Nan tu tacuychic abal ca t’aja’ jahua’ alhua’ abal ca baju ejtil i alhua’ c’ue’lab ax im binal i alhua’ hualilab. A alhua’ t’ajbilchic ne’ets ca ohuey abal ets’ey. U Tata ti eb ne’ets ti pitha’chic patal jahua’ ca conchi c’al nana’ u bij. 17Nan tu uchbiyalchic quit c’anitháxin jun c’al xi jun.

U at’ab a Jesús ani jita’ pel in c’al

18Max it at’abchic c’al axi yab exlom c’al a Dios, ca t’aja’ ti cuenta abal nan oc’ox in at’ame c’al axi yab exlom c’al a Dios. 19Max jununulac a tsalapchic c’al axi yab exlom c’al a Dios, it c’anithabac c’al jaja’chic. Cum yab jununul a tsalap c’al jaja’chic, jats tit at’abchic. Cum nan tu tacuychic ani tu calthamalits c’al jaja’chic, jaxtam yabats it le’nab c’al jaja’chic. 20Ca t’ila’chic jahua’ tu ucha’ lej hue’ in exbath an t’ojnal ani lej pulic in exbath an amulab. Cum nana’ tin othnamal axi yab exlom c’al a Dios, ne’ets quit othnachicte. Cum yab im putumal an cau jahua’ nan u exobchamalitschic, más max tata’ ca exobchichic yab ne’ets quin le’na’ quim putu. 21Antsana’ ne’ets quit t’ajchin cum it ts’at’atchic c’al nana’. Axi yab exlom c’al u Tata ti eb ax tin aba’ quin chich teje’ tsabal, jats ne’ets ti at’a’ ani ti othna’chic.

22Nan in che’nequits ani u olchamalits an inicchic an chubaxtalab. Jolbithits jitats yab exlom c’al a Dios, cum im pojcamal an chubaxtalab. Yab in ejtohualchic quin huaynanchi in hualab, cum u olchamalits jant’ini’ ta ca paculanchat c’al a Dios. 23Jitats tin at’al nana’, in mac’uchith at’al jaye u Tata ti eb. 24U t’ajamal i labith t’ajbilabchic axi ni jayq’ui’ yab t’ajnenec tin tsu’ux hual an inicchic. Jolbithits jitats tin tsu’chamal u labith t’ajbilchic ani yab im belamal. Tin at’al nana’, ani in mac’uchith at’al jaye u Tata ti eb. 25Tin t’ajchal axi yab exlom c’al a Dios jant’ini’ ti thuchath al an ts’ejcath cau axi jilchin a Moisés antse’: Tin at’al aba ani’ yab jant’o u t’ajchamalchic quithab.

26C’al in culbetal u Tata ti eb nan ne’ets tu abchichic an Espíritu Santo abal ti tolminchi ani ti culbethanchi a ichich. Ja’its an Espíritu Santo axi ne’ets ti exobchiye u ey. 27Ani tata’chic ne’ets tiquin olnanchi u ey c’al an inicchic, cum it xe’tsinenec c’al nana’ ma tam ti nan tu tacuyamalits abal quit ts’at’ey c’al nana’.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index