Search form

SAN JUAN 5

A Jesús in jelthal jun i tsambe ti Betesda

1Taley c’ale a Jesús ti Jerusalén jun ti ne’ets ca t’ajan junaque i ajib c’al an Israelchic. 2Taja’ ti Jerusalén hua’ats i ts’acbath ja’ ax u bijiyab ti hebreo cau Betesda. Nixe’ xi ja’ c’uajat utat al i otsnamtalab c’al am bichou jun ti hua’ats i hui’leb ax u bijiyab ti Ovejachic, ani hua’ats bo’ i hueu cucu’ ata tin tonithtal nixe’ xi ts’acbath ja’. 3Taja’ mo’ochic yantalam i ya’ul in aychal ca lanq’uiyat an ja’. Hua’ats i joc’tsi, i c’uets’e’, i tsambe. 4Junchiquil u pa’il taja’ jun i ángel quin lanq’uiy an ja’, ani an ya’ul axi ca oc’ox otsits al an lanq’uith ja’ u jelthabits c’al jahuaquitsq’ui tam yau’lats. 5C’uajat taja’ jun i inic u ya’ul ox i lajuj c’al huaxic i tamub. 6A Jesús in tso’obits abal ohuatits tu ya’ul. In tsu’u mo’olq’ui ani in conoy:

―¿A le’ quit jeley?

7Toc’tsin an ya’ul in ulu:

―Ni jita’ yab hua’ats pay’lom, abal tiquin otha’ al an ja’ tam ca lanq’uiyat. Tam nan ne’ets quin otsits, tamna’ u oc’ox otsel q’ue’at i ya’ul.

8Tam uchan c’al a Jesús:

―Quit ts’acpan ca thaya’ a tatil ani quit belatsits.

9Tam tin ulpiy antsana’ a Jesús, tam ti huelc’anits an yau’lats tin inictal. Tam ojni’ in thaya’ in tatil ani belatsits. Pel i sábado tam ti jeltha. 10Uchan c’al talchic i Israelchic axi taja’ c’uajat:

―In ulal an ts’ejcath cau axi pithnenec a Moisés c’al a Dios yabcua’ ca thaya’ a tatil tam sábado. Xo’ pelits i sábado ani tata’ ojni’ a thayamal.

11Toc’tsin axi ya’ulac:

―An inic ax tin jeltha’ tin ucha’ cu thaya’ u tatil ani quim belats.

12Tam conoyat:

―¿Jita’ nixe’ hualam ax ti ucha’ ca thaya’ a tatil ani quit belats?

13Ani jaja’ yab in tso’ob max pel c’al a Jesús ti jeltha, cum tixc’anenequits taja’ ani jaye hua’ats yantalam i inic muthat. 14Ma talbel tamuhuatits c’al a Jesús ti al an tiyopan ani uchan:

―Xohue’ it jelthachits. Ca lej luba’ ta ba’ yabats quit hualbin, i quit c’athpich yajchiquiyat yab ejtil ti oc’ox.

15Tam c’ale axi ya’ulac in olchi an Israelchic abal c’al a Jesús jats ti jeltha. 16Ani jaja’chic tocat in aynal a Jesús in le’ quin tsemtha’ tin ebal abal in jeltha’ an ya’ul tam sábado. 17Uchanchic c’al a Jesús:

―Cum u Tata ti eb yab jayq’ui’ im palc’anchal ti t’ojnal, jaxtam nana’ne yab u palc’anchal.

18Tam ti an Israelchic in ats’a’ antsana’ in ulu a Jesús, tam tin más luba’ quin tsemtha’. In le’chic quin tsemtha’ tin ebal abal in ulu a Dios pel in Tata ti eb, ani yab expith tin ebal abal in jec’onchi an ts’ejcath cau tam in jeltha’ an ya’ul tam sábado. In tsalpanchalchic abal a Jesús in le’ quin ulu c’al nixe’ xi cau jununul in ey c’al a Dios.

In eyaltal a Jesucristo in Tsacamil a Dios

19Tam a Jesús in ucha’ nixe’ xi Israelchic:

―Lej chubax nan tu uchalchic abal pel tin Tsacamil a Dios. Jahua’ nan u tsu’tal u Tata ti eb in t’ajal, jats expith u t’ajalne. Ni jant’o yab u ejtohual cu t’aja’ tu cuete’ tsalap. U t’ajalne patal jahua’ quin t’aja’ u Tata ti eb. 20Cum pel tin Tsacamil u Tata ti eb, jaxtam jaja’ tin lej c’anithal ani tin lej tso’oblinchal patal jahua’ in t’ajal. Tim pitha’ u eyaltal cu jeltha’ nixe’ xi ya’ul. Aba ani’ pel i labith t’ajbilab u t’ajchamal, bel u Tata ti eb ne’ets tiquin tolmiye cu t’aja’ i más pulic labith t’ajbilab. Tam ojni’ ne’ets ca c’athpich jic’pa’chic. 21Jant’ini’ u Tata ti eb in ejthal i tsemelom, antsana’ ne’etsne cu t’ajchi jitats cu le’nanchi. 22U Tata ti eb yab ne’ets quin ts’ejca’ an inicchic, cum tim pithamalits nana’ tin Tsacamil u eyaltal cu ts’ejcanchichic. 23Antsana’ tim pithamal u eyaltal, abal an inicchic tiquin c’ac’na’ne jant’ini’ u c’ac’nax jaye c’al u Tata ti eb. Max yab tin c’ac’nalne, yab chubax in c’ac’nalchic u Tata ti eb, cum ja’its u Tata ti eb ax tin aba’ quin chich teje’ tsabal. Nana’ tin Tsacamil a Dios quin c’ac’na jayetseq’ui jant’ini’ tu c’ac’nab u Tata ti eb.

24Lej chubax nan tu uchalchic max tata’chic tin t’ajchal ti cuenta u cahuintal jahua’ nan tu uchal ani ca bela’ u Tata ti eb ax tin aba’ quin chich teje’ tsabal, tam nan ne’ets tu pitha’ i it ejattalab abal quit ets’ey c’uajiy c’al a Dios. Quit pithanits i it ejattalab ani yabats ne’ets quit jolbiyat c’al a Dios, ani yabats ne’ets quit xe’tsin ejtil max it tsemenec al i hualabtalab. 25Lej chubax im bajumalits an hora abal nan cu pitha’ an inicchic i it ejattalab. Nana’ tin Tsacamil a Dios ne’ets cu tauna’chic axi ejtil max tsemenec al i hualabtalab, ani ne’ets cu pitha’ i it ejattalab jitats tiquim belchi u cahuintal. 26Jant’ini’ u Tata ti eb in cua’al in cuete’ lej tsap ti ejatlix, antsana’ tim pitha’ne u cuete’ lej tsap tin ejatlix. 27Cum nana’its tin Juntal patal an inicchic, jaxtam u Tata ti eb tim pitha’ u cuete’ lej tsap cu t’ajchi an inicchic an ts’ejcaxtalab. 28Yab ca jic’pa’chic abal antsana’ u cua’al u cuete’ lej tsap. Lej chubax ne’ets quim baju an hora tam ne’ets cu tauna’ ca ejtha patal an tsemelomchic abal cu t’ajchi an ts’ejcaxtalab. 29Ne’ets cu caltha’chic ti al an jolimtalabchic jun ti jolith. Ne’ets ca c’uajiy c’al a Dios jaja’chic ax in t’ajamal alhua’, ani ne’ets ca t’ajat jolbiyat c’al a Dios jaja’chic ax in t’ajamal yab alhua’.

U tejhua’mel abal a Jesús in lej cua’al in eyaltal

30Ni jant’o yab u ejtohual cu t’aja’ tu cuete’ tsalap. U t’ajchal an inicchic an ts’ejcaxtalab expith jant’ini’ tin uchbiyame c’al u Tata ti eb. U t’ajchal c’al i bolithtalab jant’ini’ in le’ u Tata ti eb cu t’ajchi. Yab u t’ajchal an ts’ejcaxtalab jant’ini’ nan u le’ tu cuete’ tsalap, expith jant’ini’ ti quin le’na’ u Tata ti eb ax tin aba’ quin chich teje’ tsabal. 31Yab lej exbath u olnomtal max nan expith cu olna’ u cuete’ ey. 32Hua’ats jita’ ax tin olnanchal u ey, ani jats axi lej exbath ani chubax an olnomtalab. 33Tata’chic a aba’ ca c’ale i inicchic c’al a Juan tiquin conchinchi u ey, ani jahua’ olchin jats lej chubax an cau. 34Aba ani’ yab u lej yejenchal jita’ tiquin olnanchi u ey, bel tu uchalchic lej chubax an cau jahua’ ti olchichic a Juan tin cuenta u ey. Antsana’ tu uchalchic max jita’ in le’ ca chich c’al nana’ ani ca jec’ontha. 35An cau ax ti olchichic a Juan pel ejtil i tajaxtalab lej tajajal, ani jun hue’ tocat a culbetnanchichic. 36Exbath in olnomtal a Juan tin cuenta u ey ani lej c’athpich exbath in olnomtal an t’ajbilabchic jahua’ nan u t’ajal. Cum jahua’ nan u t’ajal jats tin uchbiyamal u Tata ti eb cu t’aja’, ani jats c’al tin tejhua’methanchal u lej ey abal in abnenec c’al u Tata ti eb. 37Tin tejhua’methanchal u ey u Tata ti eb c’al an t’ajbilabchic ax a tsu’chal u t’ajal jant’ini’ tin uchbiyamalits u Tata ti eb cu t’aja’. Aba ani’ ni jayq’ui’ yab a ats’amal ti lej cau a Dios ani yab a tsu’chamal in hual, bel c’al axe’ xi t’ajbilabchic jahua’ u t’ajal it jilchinal i tejhua’methaxtalab tin cuenta u ey ani tin cuenta in ey u Tata ti eb. 38Tejhua’ abal yab a alhua’ penamal in cahuintal a Dios ta ichich, cum yab a belal abal chubax in abnenec c’al u Tata ti eb quin chich teje’ tsabal. 39Tata’chic a lej exobnanchal an T’ocat Thuchlab cum a tsalpayal tats ne’ets ca elcanchi quit it ejatliyat ani quit ets’ey c’uajiy c’al a Dios. Ja’its xe’ ax tin olnanchal u ey. 40Tocat yab a le’chic quit chich c’al nana’ abal nan tu pitha’ i it ejattalab abal quit ets’ey c’uajiy c’al a Dios.

41Yab lej exbath max quim puhuethanchat u bij expith c’al an inicchic. 42Nan tu exlanchalchic a ichich abal yab chubax a c’anithal a Dios. 43Aba ani’ in abnenec ani in uchbiyame c’al u Tata ti eb, bel tata’chic yab tim bats’uhual. A bats’uhualchic c’al a culbetal axi ca chich c’al in cuetemtal yab uchbiyame c’al a Dios. 44Yab a ejtohualchic tiquim belchi u cahuintal, cum tocat a le’ quit tsalpanchat tit alhua’ inic jun c’al xi jun ani yab c’al a Dios. 45Aba ani’ tata’chic yab tim belal, nan yab ne’ets tu jolbiy c’al u Tata ti eb. In thuchath cahuintal a Moisés jats ti jolbiyalchic, cum yab chubax a belchal. Jats ax a palenchalchic. 46Max chubax a belchalac in thuchath cahuintal a Moisés, tam tin belchalacne u cahuintal. Tim belalacne cum nan in olnab ti al in thuchath cahuintal a Moisés. 47Max yab ca belchichic in thuchath cahuintal a Moisés, ni abal jay yab ne’ets tiquim belchi u cahuintal jahua’ nan tu uchalchic.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index