Search form

SAN MARCOS 16

Ejtha a Jesús

(Mt. 28.1–10; Lc. 24.1–12; Jn. 20.1–10)

1Huat’eyits an q’uicha sábado ani a María Magdalajib, ani c’al a Salomé, ani c’al a María in mim a Jacobo c’alechic quin ts’a’iy i nihuihuiltalab quin ne’tha’ quin umchi tin inictal a Jesús. 2Pel an c’a’al q’uicha semana lej thajujul tam ti jaja’chic ultsits ti al an jolimtalab. 3In uluchic:

―¿Jita’ hualam ne’ets tucu tixc’anchi am pulic paxic’lab t’ujub tin otsnamtal an jolimtalab?

4Taley in met’a’chic ani in tsu’u tixc’athits am pulic t’ujub. 5Tam otsitschic alta ti al an jolimtalab, ani taja’ in tsu’u jun i ángel quetel tin huinab an jolimtalab. In tejhua’ inictal ejtil i cuitol, ani toltomith c’al jun i nacat coton lej thacninil. Ani tocat lej jiq’uelchic. 6Tam uchanchic c’al an ángel:

―Yab quit jiq’ueychic. A aliyal a Jesús Nazaretib axi q’uet’ath tsemtha ti al an cruz. Xo’ ejthachits ani yabats c’uajat teje’. Ca met’a’ te jun ti c’uajatac in inictal, xant’ojits. 7Quit c’alechic ca olchi in exobalilchic ani a Pedro abal a Jesús tihua’ ne’ets ca oc’chith ulits ti Galilea. Jaja’chic ca c’ale tihua’ quin tsu’u, ani tam ojni’ ne’ets quin tso’obna’ abal chubax ejthachits jant’ini’ nan xohue’ te tu uchalchic.

8Tam tixc’an axi ox i uxum ti al an jolimtalab, ta c’alechic ti athil. Cum t’elelel ne’ets c’al in jiq’uib, yab in taunalchic jita’ ti bel.

Tejhua’me a Jesús c’al a María Magdalajib

(Jn. 20.11–18)

9Pel an c’a’al q’uicha semana tam ti ejtha a Jesús, ani oc’ox tejhua’me c’al a María Magdalajib axi canchinenec c’al a Jesús buc i at’ax teneclab. 10Ani jaja’ c’ale quin olchichic ani’ axi junax xe’tsinenequits c’al a Jesús. Tam ti ultsits a María in tsu’uchic lej t’e’pith ani uc’nal. 11Tam ti olchinchic abal ejthachits a Jesús ani tsu’ume c’al a María, yab im belchalchic.

Tejhua’me a Jesús c’al tsab in exobalil

(Lc. 24.13–35)

12Taley talbel tejhua’me a Jesús c’al in inictal hue’ pil ti tejhua’ c’al tsab in exobalil axi ne’ets huat’et’el utat i alte’. 13Taley ta c’ale jaja’chic quin olchi axi q’ue’atchic in at exobal abal in tsu’uchic ejthachits a Jesús. Jayetseq’ui yab im belchalchic jahua’ antsana’ u olchinal.

Uchbix a Jesús c’al in abathualejilchic

(Mt. 28.16–20; Lc. 24.36–49; Jn. 20.19–23)

14Taley talbel tejhua’me a Jesús c’al xi lajuj jun in exobalil tam ti quetelchic ti c’apul ba’ i mexa. Ani a Jesús in c’uiya’chic, cum jale’ t’ujbabathe in ichich ani yab im belchamalits jant’ini’ ti olchinenequits c’al ax ti tsu’umejits ejthachits. 15Tam a Jesús in ucha’chic:

―Quit c’alechic tim puhuel an tsabal ca olnanchi an alhua’ cau c’al tim patal an inicchic. 16Jitats quim bela’ an alhua’ cau ani ca pujan ne’ets ca jec’ontha. Jitats yab quim bela’ ne’ets ca jolbiyat c’al a Dios. 17Axi belomits ne’ets quin t’aja’ i labith t’ajbilab ti tsu’bixtalab abal lej chubax an alhua’ cau jahua’ in olnalchic. C’al u bij ne’ets quin caltha’ i at’ax teneclab. Ne’ets quin cauna’ i pil cahuintalab axi yab in cuete’ cahuintal. 18Yab ne’ets ca othna max quim pena’ i tsan c’al in c’ubac ani max quin uts’a’ jahua’ u it’ix. Ne’ets quim punchi in c’ubac tin anam t’u’ul i ya’ul ani ne’ets quin jeltha’chic.

C’alets a Jesús ti eb

(Lc. 24.50–53)

19Tam ti an Ajatic Jesús antsana’ in ucha’its in exobalilchic, tam tihua’ c’alets ti eb. Tats ti buxcan tin huinab c’ubac a Dios jant’ini’ ti puhuethanchatits im bij c’al a Dios. 20Ani in exobalilchic ta c’ale ti olnom c’al an alhua’ cau abal ju’tamq’ui ca xe’tsin. An Ajatic in tolminchalchic quin t’aja’ i labith t’ajbilab ti tsu’bixtalab. Antsana’ quin exla’ an inicchic abal lej chubax an alhua’ cau jahua’ u olchinal. Amén.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index