Search form

SAN MARCOS 5

Jun i inic Gadarajib ax u co’oyab c’al i at’ax teneclab

(Mt. 8.28–34; Lc. 8.26–39)

1Taley ultsitschic a Jesús ani in exobalil jum poq’ue’ am pulic lejem ti tsabal Gadara. 2Tam ti calejits a Jesús ti al an tan, ta ti tal jun i inic ax u co’oyab c’al i at’ax teneclab. U c’uajil ti al i jolimtalab tsemelom. 3Tats tu c’uajil ani ma c’al ni jita’ tam inic yab u ejtohuab ca ohuat huic’an, ni c’al i calaniyo pat’al. 4Yan i calat tu huic’nal c’al i calaniyo pat’al tin acan ani tin c’ubac, ani tocat in tala’ t’apiyal ani in tala’ mu’uhual. Ma c’al ni jita’ tam inic yab u ejtohuab ca maxubetha. 5Tam q’uicha ani tam acal xe’ets ti thajajal ti ts’en ani al nixe’ xi jolimtalab tsemelom. In cuete’ ts’ojbethachical tim ba’ c’al i t’ujub. 6Tam tin tsu’u a Jesús ta ti tal hue’ ou, tam ti athlats abal quim baju. Ultsits in tuthuhual in c’ualal tin tamet. 7Ani an at’ax teneclab ax tin ichich tocat in thajanthal quin ucha’ a Jesús antse’:

―Tata’its pel it Jesús ti Tsacamil a t’ec’at pulic Pay’lom Dios ti eb. ¿Jant’o tam eyaltalab a cua’al abal tiquin ots’anchi? Nan tu lej uchal tim bij a Dios yab tiquin yajchiquiy.

8Antsana’ in ulu an at’ax teneclab, cum uchanits c’al a Jesús abal ca tixc’an tin ichich nixe’ xi inic.

9Tam conoyab an at’ax teneclab c’al a Jesús:

―¿Jant’o tata’ a bij?

Toc’tsin:

―Nana’ u bij Legión. Jats u bij cum c’uajat c’al nana’ yantalam u juntal.

10Tam nixe’ xi jun an at’ax teneclab in lej canat ucha’ a Jesús abal jaja’ ani c’al in juntalchic ca pithan an q’uij ca jilc’on al nixe’ xi c’uajattalab jun ti c’uajatits. 11Taja’ hue’ utat xe’ets jun i pulic cuenel i olom ti ac’ul al i bolchal. 12Tam patal nixe’ xi at’ax teneclab in lej canat ucha’ a Jesús antse’:

―Tucu pitha’ an q’uij abal qui c’uajchiy tin inictal nixe’ xi olomlom.

13Tam a Jesús in ucha’chic bel. Tam tixc’an nixe’ xi at’ax teneclabchic tin ichich an inic ani otsits tin inictal an olomlom. Ani tam nixe’ xi tsab i nni i olomchic jololol ti c’ale ti al an cotoblom, ani ta tala’ ijcachiquinits al am pulic lejem jun ti t’ajat uc’tsinchic.

14Taley am beletnomchic c’al an olomlom c’ale athithil ti bichou ani ti alte’ q’uimathchic quin olna’ jahua’ in t’ajamal a Jesús. Ani c’ale am bichou quin tsu’u jahua’ t’ajnenec c’al a Jesús. 15Ulitschic c’al a Jesús ani in tsu’u quetel toltomith an inic axi canchinenec an at’ax teneclabchic. In tsu’u alhua’methachits in tsalap. Ani lej jiq’ueychic axi chich am bichou. 16Tam u olchinal jaja’chic c’al ax in oc’ox tsu’uchic jant’ini’ ti canchinenec an inic an at’ax teneclabchic ani jant’ini’ ti uc’tsin an olomlom. 17Tam patal an inic axi muthatchic taja’ in lej ucha’ a Jesús abal ca lejat tixc’an ani yabats ca xe’tsin al nixe’ xi cuenchal.

18Taley otsits a Jesús al an tan xan ti che’necac, ani lej canat conoyab c’al axi canchinenec an at’ax teneclabchic max ca pithan an q’uij ca ts’at’ey c’al jaja’. 19A Jesús yab im pitha’ an q’uij ca ts’at’ey, tocat in ucha’:

―Quit c’ale ta q’uima’ ani c’al a at ja’ubchic xits’al ca t’iloxnanchi patal jant’o a Dios ti t’ajchamal tin ebal in c’anithomtal.

20Ani ta c’ale in t’iloxnanchal am bichouchic axi cuentalith ti Decápolis patal jahua’ t’ajchinenec c’al a Jesús. Ani patal jita’ olchinal in lej jic’panchal jahua’ t’ajchinenec nixe’ xi inic.

In ts’ic’achil a Jairo ani an uxum ax in tacchi in toltomil a Jesús

(Mt. 9.18–26; Lc. 8.40–56)

21Taley tal a Jesús al an tan ani huichits junil jum poq’ue’ am pulic lejem. C’uajat jaja’ tin hualte’lil am pulic lejem tam ti chich yantalam i inic. 22Tam chich jun i inic im bij pel a Jairo axi pel i oc’lec tin tiyopanil an Israelchic. In tsu’u a Jesús taja’, ani utey tin tamet in tuthuhual in c’ualal. 23In lej canat ucha’:

―Lej talec’ u ts’ic’achil. U lej le’ max ca ejtou quit c’ale ca punchi a c’ubac abal ca jeltha’ ani yab ca tsemets.

24Tam a Jesús ta ne’ets junax c’al a Jairo tin q’uima’. Ani cum ts’at’enchab c’al yantalam i inic lej q’uits’c’omath ne’ets a Jesús. 25Ani c’uajat ti al an cuenel jun i uxum ax in cua’al lajui tsab i tamub yab u tajlunal ti ya’ul ta its’. 26In lej ohuat yajchicnamalits an yau’lats, ma c’al yanits i ilalix ti ilaliyamejits. In tala’ pacumalits an tumin ax in cua’alac ani yab u elabme, tocat u c’alchinal. 27Tam tin ats’a’ abal u t’ilnal a Jesús c’al an mulcunel, tamna’ utey tin cux a Jesús ani in tacchi in toltomil. 28Antsana’ in t’aja’ cum in cuete’ ulumalits tin ichich max expith quin tacchi in toltomil ne’ets ca jeley. 29Tameq’ui t’ithpanits in xits’al. In exbayal tin inictal abal c’uajatits jelenec. 30Tameq’ui a Jesús in exla’its tin lej ichich abal hua’ats jita’ jelthame c’al jaja’ in lej tsap ti jelthom. In met’al tin cux an mulcunel ani in conoyal:

―¿Jita’ tin tacchi u toltomil?

31Tam uchan c’al in exobalilchic:

―A tsu’talits abal ti lej q’uits’c’omayal an mulcunel ani a conoyale jita’ ti tacchi a toltomil.

32Tam a Jesús in met’c’achiquiyal tin tonith max quin exla’ jita’ c’al ti tacchinenec in toltomil. 33Tam nixe’ xi uxum lej jiq’uel, ma t’elelel cum in tsalpayal abal ne’ets ca exlajits abal jaja’ in tacchamal in toltomil a Jesús. Tam chich tin tamet a Jesús in tuthu in c’ualal, ani in olchi an chubaxtalab abal ja’its jaja’ ax in tacchamal in toltomil. 34Ani uchan an uxum c’al a Jesús: ―Mimlab, nan tu jeltha’ cum tim belamal. Quit c’ale c’al a ichich ts’aclalathits cum it jelnequits.

35Tam tu cahue a Jesús c’al an ts’at’elchic, tam ti ulits i inicchic axi tal ma tihua’ tin q’uima’ a Jairo. Ani uchan a Jairo c’al jaja’chic:

―Cum tihua’ tsemetsits a ts’ic’achil, yabats ca ucha’ an Exobchix ca c’ale quin jeltha’.

36A Jesús lejat yab in t’aja’ ti cuenta max antsana’ uchan a Jairo, tocat in ucha’ a Jairo:

―Yab quit jiq’uey c’al jahua’ it uchan, tocat ca lej bela’ abal nan u ejtohual tu tolmiye.

37Tam a Jesús in ne’tha’ ca c’ale junax c’al jaja’ a Pedro, ani a Jacobo, ani a Juan in ebchal a Jacobo. Jats expith in ne’tha’. 38Tam ti ulitschic tihua’ tin q’uima’ a Jairo, a Jesús in ats’a’ xacuecuel axi muthatchic taja’. Tocat u uc’nal ani u thajnalchic. 39Otsits a Jesús ani in ucha’chic:

―¿Jale’ it lej xacuecuel ani it uc’nalchic? Yab tsemenec an ts’ic’ach, u huayal expith.

40C’al axe’ xi cau jahua’ in ulu a Jesús, tocat u tilibnath te’nal axi muthatchic. Tam a Jesús in ucha’ ca tala’ cale axi c’uajat altachic. In ne’tha’ expith in tata ani in mim an ts’ic’ach, ani in exobalilchic jun ti c’uajat an tsemelom ts’ic’ach. 41Tam a Jesús in yac’uchi in c’ubac ani in ucha’:

―Talita cumi. Ti tenec cau in le’ quin ulu, ts’ic’ach quit ts’aquiy.

42Tameq’ui ts’acpan an ts’ic’ach ani belats. In cua’al lajuj tsab i tamub. In lej jic’pal an inicchic abal ejtha axi tsemenecac. 43Ani a Jesús in lej uluth ucha’ axi c’uajatchic abal ni jita’ yab quin olchi abal jaja’ in ejthamal an tsemelom ts’ic’ach. Taley in ulu ca pijchin an ts’ic’ach.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index