Search form

SAN MATEO 15

Ax u jolbiyab c’al a Dios

(Mr. 7.1–23)

1Taley chich c’al a Jesús talchic i fariseochic ani talchic axi pel i exobchix c’al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés, tal ma ti Jerusalén. Ani conoyab c’al jaja’chic:

2―¿Jale’ a exobalilchic in jec’onchal am biyal ujnamtalab axi jilchinenec c’al im biyal juntalchic? Yab in t’acacayal in c’ubac tam ne’ets ti c’apul abal ca tsu’tat ti t’ocat c’al a Dios.

3A Jesús in toc’tsiychic:

―¿Ani tata’chic jale’ a jec’onchal in abatnaxtal a Dios abal ca t’aja’q’ui jahua’ in t’ajamal am biyalabchic? 4In abatnaxtal a Dios ti uchal abal ca c’ac’na’ a tata ani a mim. Ca tsemtha jitats quithab cahuilix c’al in tata ani c’al in mimcua’. 5Ani tata’chic a jilal an inic quin hualba’ in tata ani in mim tam in yejenchal jant’o. Yab quin tolmiychic max quin ulu in tala’ pitha’its a Dios jahua’ in co’oyamalchic. 6Tam jaja’ quin ulu antsana’, tam a ulalchic abal yabats in cua’al in uchbil quin tolmiy in tata ani in mim. Antsana’ ta hualbanchal in abatnaxtal a Dios abal ca t’aja’q’ui in ujnamtal am biyalabchic. 7Tata’ ojni’chic it eb t’ocatq’ui expith jant’ini’ tit thuchathits c’al in caulomejil a Dios Isaías antse’:

8Axe’ xi inicchic tin c’ac’nalq’ui nana’ c’al in hui’, ani tin lej ichich tin ou tsu’tal.

9Jolat in c’ac’naxtal, cum jats axi exobchithq’ui c’al in at inic ani yab c’al a Dios, in ulu a Isaías.

10Tam a Jesús in ucha’ ca más utey an mulcunel, ani in ucha’chic:

―Tiquin alhua’ ats’anchi ani ca ejtiy jahua’ ne’ets tu ucha’chic. 11Jahua’ in c’apal an inic yab ja c’al tu jolbiyab c’al a Dios. Jahua’ quin ulu yab alhua’ jats ojni’ c’al tu jolbiyab.

12Tam u utey huahua’ tu exobalil a Jesús ani i conoyal:

―¿A tso’obits abal an fariseochic lej yajchic an cau in ats’a’ jahua’ a ulu?

13A Jesús in toc’tsiychic:

―Jant’ini’ an alq’uith ts’ojol u la’uhuab c’al an inic, antsana’ ne’ets ca t’ajan jitats yab pel in t’ayab u Tata ti eb. 14Yab quit ts’at’eychic c’al an fariseochic, cum jaja’ pel ejtil i joc’tsi axi lotocnax c’al in at joc’tsi. Max ca ijcan an joc’tsi lotocnax al i jol, ne’ets ca ijcan jaye ax u lotocnab an joc’tsi.

15Tam uchan a Jesús c’al a Pedro:

―Tucu lejquinchi nixe’ xi jalpith cau tin cuenta c’al jant’o tu jolbiyab an inic c’al a Dios.

16A Jesús in toc’tsiy:

―¿Jayetseq’ui tata’chic yab a ejtiyal? 17Jahua’ in c’apal an inic expith u ulel tin chucul, ani talbel u calel tin inictal jahua’ yab alhua’. Yab u ulel tin lej ichich. 18Jahua’ quin ulu yab alhua’ u tal tin lej ichich, ani jats c’al tu jolbiyab c’al a Dios. 19Tin ichich an inic u tujel i quithab tsalap. Jaxtam hua’ats jita’ tsemthom c’al in at inic. Jaxtam hua’ats jita’ uxumbe ani jita’ inicbe. Jaxtam hua’ats jita’ c’ambibil c’al an uxum. Jaxtam hua’ats jita’ cue’, jita’ janamcau, jita’ quithab cahuilix c’al in at inic. 20C’al patal axe’ jahua’ yab alhua’, jats c’al tu jolbiyab an inic c’al a Dios. Yab ja tu jolbiyab abal yab in t’acacayal in c’ubac tam ne’ets ti c’apul abal max ca tsu’tat ti t’ocat c’al a Dios.

A Jesús in jelthal jun i uxum axi yab Israel ani c’al tu belnal jaja’ jaye

(Mr. 7.24–30)

21Taley tixc’an a Jesús taja’, c’ale tihua’ al i cuenchalabchic axi cuentalith ti bichou Tiro ani ti bichou Sidón. 22Ani chich jun i uxum canaánib in thajat uchal a Jesús:

―Ajatic, tata’its pel it at xits’lab c’al a David. Tiquin yajnanchi cum c’uajchith u ts’ic’achil c’al i at’ax teneclab ani u lej yajchiquiyab.

23A Jesús ni jun i cau yab in toc’tsiyal. Tam huahua’ tu exobalil a Jesús i lej ucha’ a Jesús:

―Ca ucha’ ca c’ale an uxum, cum lej it’ix ti thajajal ts’at’at c’al huahua’.

24Tam a Jesús in ucha’ an uxum:

―A Dios tin aba’ quin chich teje’ cu tolmiy am bichou Israel expith, cum jaja’chic pel ejtil i q’uibelom oveja.

25Aba ani’ antsana’ uchan an uxum, bel utey ani in tuthu in c’ualal tin tamet a Jesús. In ucha:

―Bel tiquin tolmiy, Ajatic.

26Toc’tsin a Jesús:

―Yab in tomnal i inic quin tixc’anchi am pan in tsacamilchic ani quim pet’nanchi am pic’o’ quin c’apchi.

27Tam toc’tsin an uxum:

―Ojni’ lej chubax jahua’ a ulal, Ajatic. Aba ani’, bel am pic’o’ in c’apchal am pejlam pan ax u ijcanalq’ui tin mexajil in amu.

28Tam uchan an uxum c’al a Jesús:

―Tata’ ojni’ mimlab, a lej belal. Jaxtam ne’ets tu t’ajchi jant’ini’ tin conchamal.

Ma tameq’ui ti canchinits an at’ax teneclab in ts’ic’achil nixe’ xi uxum, ani t’ajat jilc’on jelthachits.

A Jesús in jelthal yan i ya’ulchic

29Cale a Jesús taja’ ani ta ne’ets ti hualchicte’ am pulic lejem Galilea. Taley c’athiy al jun i bolchal ani buxcan taja’. 30Ani ulelel yantalam i inicchic c’al jaja’. In chi’thal i c’uets’e’, i joc’tsi, i mo’, i tsambe c’al in c’ubac, ani más yantalam i ya’ulchic. In mo’calchic tin tamet a Jesús ani jaja’ in tala’ jelthal. 31Ani in lej jic’pal axi muthatchic taja’ tam tin tsu’u abal u cahuits axi mo’ac. In tsu’u jelthachic axi tsambejac c’al in c’ubac ani alhua’ belalits axi c’uets’e’ac. Ani jats ti lej puhuethanchixchic c’al im bij in Diosil am bichou Israel.

A Jesús im pijchal am pulic mulcunel

(Mr. 8.1–10)

32Taley a Jesús tu caniy cu utey huahua’ tu exobalilchic ani tu ucha:

―U lej yajnanchal an mulcunel, cum oxits a q’uicha ti c’uajat c’al nana’ ani yab in cua’al jant’o quin c’apu. Yab u le’ cu aba’chic tin q’uima’ ca c’ale el ichich, i ca luxan ti bel c’al i jayil.

33Tam i conoy a Jesús:

―¿Jant’o ti qui pijchi am pulic mulcunel ani teje’ yab hua’ats ma ni jun i q’uimath jun ti qui elchi i c’apnel?

34Tam a Jesús tu conoychic:

―¿Jay i pan a cua’alchic?

I toc’tsiy:

―I cua’al buc i pan ani tsab ox i tsacam to’ol.

35Tam a Jesús in ucha’ an mulcunel ca buxcan tsabal. 36Taley im bats’u axi buc i pan ani an tsacam to’olchic. Tam tim bina’its i c’ac’namal yan c’al a Dios, in mu’u am pan ani tu pitha’ huahua’ tu exobalilchic qui huat’banchi an mulcunel. 37Ma tim patal an mulcunel c’aputsitschic ani ajhuejits. Taley i thaya’ an jilc’omach, ma buc i t’ocnal t’uchichithits. 38Ajith expith an inic pel i tse’ mil axi c’aputschic, ani yab ajith an tsacamchic ani an uxum axi c’aputs jaye. 39Taley a Jesús in aba’its ca c’ale an mulcunel, ani jaja’ ta otsits al i tan ca c’ale tihua’ ti tsabal Magdala.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index