Search form

ROMANOS 12

Ax im binal tim ba’ c’al a Dios

1Ebchalabchic, a Dios tu lej lablinchamalits. Jaxtam nan tu lej uluth uchalchic ca lej jum putat bina’ ta ba’ c’al jaja’ ejtil max ca bina’ i ts’acchixtalab axi ejat ani axi t’ocat. Max antsana’ ta ca t’aja’chic ne’ets ca culbe a Dios, ani ne’ets ca putu c’al a lej uchbil tit c’ac’naxchic c’al a Dios. 2Yabats ca tsalapnanchi an xe’tsintalab axi teje’ al an hualab c’ay’lal, tocat ca bina’ ta ba’ c’al a Dios abal jaja’ ti jalc’unchi a tsalap. Tam ojni’ ne’ets ca chubax exlanchi in alhua’ ani t’ocat culbetal a Dios. Antsana’ ne’ets ca culbe a Dios.

3Tin ebal in alhua’ inictal a Dios im pithnenec u uchbil. Nan tu uchal ta patalchic yab ca tsalpay tit c’athpich pulic a ey. Ca lej alhua’ tsalpay ta junchictal ma ju’tamits huichat a Dios ti pithamal ca bela’ jaja’, ani antsana’ ta ca junini’ bela’chic. 4Huahua’ ti inictal i cua’al yan i punchintalab, ani yab jununul in ey i punchintal. 5Yantalam ti eb huahua’ ax u ts’at’bath c’al a Cristo, ani ti tamcuth yaneltal ejtil max pel tu inictal a Cristo. Ti junchictal ejtil max pel tu punchintal in inictal a Cristo.

6A Dios ti junchic ti junchic huahua’ tu pithamalits pil i huit’omtalab jant’inits jaja’ ti quin le’na’. Tocat qui alhua’ eyentha’ jahua’ tu pithamal. Max u pithach i ey tu caulome, qui olnanchi an cau ax tu pithal a Dios jant’inits tu pithnenec qui bela’ jaja’. 7Max pel tu tolmix c’al an inicchic, jats qui lej tequeth t’aja’. Max pel tu exobchix c’al in cahuintal a Dios, jats qui t’aja’ c’al patal i ichich. 8Max i huit’al qui canatbetha’ an inicchic abal más quim bela’ a Dios, jats qui lej t’aja’. Max a Dios tu ts’ejhualiy jant’o, qui ts’ejhualiy c’al jum putat i ichich. Max pel tu eyal c’al an tamcunel ebchalab, qui lej luba’ qui putu c’al i uchbil. Max i tolminchal an ts’ejhuantal, qui t’aja’ c’al i lej culbetal.

In uchbilchic ax im belal a Cristo

9Quit tequeth c’anitháxin jun c’al xi jun ani yab expith quit eb c’anitháxin. Ca pojca’chic jahua’ yab alhua’ ani ca le’na’ jahua’ alhua’. 10Jant’ini’ tin tomnal tit ebchalab quit c’anitháxinchic. Yab ca lej le’na’ quit c’athpich c’ac’na ani axi q’ue’atchic hue’ ca c’ac’na tocat.

11Yab ca obetna’ an t’ojlab, tocat ca lej luba’ ca t’aja’. Quit t’ojon c’al an Ajatic c’al a ichich lej canat.

12Quit culbechic cum ne’ets ca tsu’chi in ts’alat a Dios. C’al a ichich c’aya’ ca cuxuy an yajchictalab jahuats ca tamuchic. Yab ca palc’anchichic tit ol.

13Ca tolminchi ax im belalchic a Cristo tam in cua’al i yejenchixtalab. Ca bats’uchic an tsa’bix c’al tsab a c’ubac.

14Ca conchi a Dios abal quin lablinchi jitats ti othnalchic. Ca conchinchi i lablinchixtalab ani iba i yajchictalab.

15Quit junax culbechic c’al axi culbel ani ca yajnanchi ax u uc’nal c’al i t’e’pithtalab.

16Quit c’uajlelenchic jun ejet c’al a at inic. Yab ca c’athatna’ ta ba’chic, tocat ca ja’ubna’ axi tsa’at in ey. Yab ca t’aja’ tit c’athpich tsalpathchic.

17Max jita’ ti t’ajchi i pojcaxtalab yab ca huichbanchi c’al i pojcaxtalab. Ca luba’chic ca t’aja’ alhua’ c’al patal an inicchic. 18Ma ju’tam huichat a Dios ti pitha’ a ejattal, ca luba’ quit c’uajlelenchic jun ejet c’al patal an inicchic. 19C’an ebchalabchic, yab ca huichbanchi max jita’ ti t’ajchi quithab, tocat ca jilchi tin c’ubac a Dios ca yajchiquinchat. In ulal an T’ocat Thuchlab abal jaja’ in cua’al in lej tsap quin huichbanchi ani quin jalbinchi c’al i yajchictalab. 20Jaye in ulal an T’ocat Thuchlab abal tata’ ca pijchi jitats ti tomolnal max u c’a’il. Ca pitha’ i ja’ quin uts’a’ max u chiquel. Max antsana’ ca t’ajchi, hualam ne’ets quin yajna’ ani ne’ets ca tithebe abal ti tomolnal. 21Yab ca bina’ ta ba’ quit atan c’al jahua’ yab alhua’, tocat ca bina’ ta ba’ ca t’aja’ jahua’ alhua’ ani antsana’ ta ca ata’ jahua’ yab alhua’.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index