Search form

ROMANOS 13

1Patal an inicchic in cua’al in uchbil quim putu c’al in abatnaxtal an oc’lecchic, cum c’al a Dios u bijiyabchic ani u punuhuabchic. 2Jitats quin tomolna’ i oc’lec pel i tomolnax c’al im pumbil a Dios, ani ne’ets ca jolbiyat ani ne’ets ca yajchiquiyat. 3Jitats quin t’aja’ alhua’ yab ne’ets quin ts’ejna’ an oc’lec, ani jitats quin t’aja’ yab alhua’ jats ojni’ ne’ets quin ts’ejna’. Max tata’ a t’ajal alhua’ yab ne’ets ca ts’ejna’, cum ne’ets quit tsu’tat tit alhua’ inic. 4A Dios im punuhual i oc’lec abal ti tolmiy. Expith ca ts’ejna’ an oc’lec max a t’ajal jahua’ yab alhua’, cum ne’ets ti bina’ quit yajchiquiyat. Cum pithnenec in t’ojlabil c’al a Dios pel in uchbil an oc’lec quin yajchiquiy jitats quin t’aja’ jahua’ yab alhua’. 5Jaxtam tim patal an inicchic pel in uchbil quim putu c’al in abatnaxtal an oc’lecchic. Max quim putuchic yab ne’ets ca yajchiquiyat, ani yab ne’ets quin ats’a’ jolbith tin ichich. 6Cum u pithnal an oc’lecchic in t’ojlabil c’al a Dios ani jats in t’ojnalchic, jaxtam tata’chic a binal i jalbixtalab tumin.

7Jant’inits tin tomnal ca jalbinchat an tumin, antsana’ ta ca jalbinchat tim patal an oc’lecchic. Jant’inits ti bijithits quim bats’u an jalbixtalab tumin, antsana’ ta ca jalbinchat. Jaye ca c’ac’na an oc’lecchic jant’inits tin tomnal ca c’ac’na. 8Yab ca q’uibchi i c’anithomtalab c’al jita’. Ca c’anitha’ an inicchic, cum jats a uchbil jun c’al xi jun. Max chubax a c’anithal a at inic, tam ojni’ ne’ets ca t’ajchi jahua’ ti uchal an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés ca t’ajchi. 9Ti uchal yab quit inicbejin ani yab quit uxumbejin. Yab ca tsemtha’ a at inic. Yab quit cue’en. Yab ca q’uet’ach othanchi a at inic. Yab ca c’a’inchi jahua’ pel in c’al pil i inic. Tim patal an uchbixtalab ti al an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés c’uajat mac’uchithits c’al juncats i uchbixtalab, jats ca c’anitha’ patal a at inic jant’ini’ ta c’anithal ta ba’. 10Max chubax a c’anithal a at inic yab ne’ets ca t’ajchi quithab. Max it c’anithom ne’ets ca tala’ t’aja’ jahua’ in ulal an ts’ejcath cau binath c’al a Moisés.

11Cu xe’tsin lej ts’ejcacath, yab cu xe’tsin ejtil max huayamath. Ma tam ti belamalits a Cristo ani ma ti xohue’ u lej c’unelits a q’uicha ca chich a Cristo tucu jum putat jec’ontha’. 12Xohue’ hue’its ne’ets ca taley an q’uij q’uicha ejtil max u lej atnalits an acal, ani hue’its ne’ets ca chich a Cristo ejtil max ca chuthey i it q’uicha. Jaxtam yabats in tomnal qui t’aja’ jahua’ i t’ajamal tam tu xe’etsac al an yic’uax. Cu xe’tsin al an tajax cum tats tu lo’onchamalits a Cristo cu xe’tsin. 13Qui t’aja’ jahua’ tequeth, cum antsana’ in tomnal quin t’aja’ axi lo’onchithits c’al an tajax. Yab cu uts’alin. Yab cu xe’tsin al i quithab ajib. Yab cu uxumbejin ani yab cu inicbejin. Yab qui t’aja’ tu at’ax. Yab cu pejéxin ani yab cu pa’ixnáxin. 14Qui jila’ an Ajatic Jesucristo tucu ichichliy ejtil jaja’ ti ichichlith, ani yab qui hualca’ ti ba’ qui t’aja’ jahua’ in le’ i hualbith t’ajtal ey.

An it jilchith cau cʼal i Ajatic Jesucristo

© 1971, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index