Search form

Pemansut 8

Engkatak

1Udah nya TUHAN lalu bejaku ngagai Moses, “Alai nuan betemu enggau raja, lalu padahka ngagai iya utai ti disebut TUHAN: ‘Lepaska nembiak Aku, ngambika sida ulih nyembah Aku. 2Enti nuan enda, Aku deka ngukum menua nuan, ngasuh menua nuan penuh laban engkatak. 3Sungai Nile deka penuh laban engkatak. Sida deka pansut ari sungai nya lalu tama ngagai istana nuan, ngagai bilik peninduk nuan, ngagai katil nuan, ngagai rumah bala pemesai nuan, enggau ngagai rumah bala nembiak nuan, ngagai dapur enggau bisin ti dikena kita ngaga roti. 4Sida deka engkechit ngagai nuan, ngagai bala nembiak nuan, enggau ngagai bala pemesai nuan.’ ”

5Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Asuh Aron ngedarka tungkat iya atas sungai, parit, tali ai, enggau letung, lalu asuh engkatak pansut lalu ngelamun menua Ejip.”

6Nya alai Aron lalu ngedarka tungkat iya atas semua ai, lalu engkatak pansut lalu mungkur menua nya. 7Tang bala orang ke tau keramat ngena keramat sida, lalu sida mega ngasuh engkatak pansut lalu mungkur menua nya.

8Raja lalu mesanka Moses seduai Aron. Ku iya, “Besampi seduai ngagai TUHAN minta Iya muai engkatak tu, nya baru aku deka ngelepaska bala nembiak nuan, ngambika sida ulih ngenjuk piring ngagai TUHAN.”

9Disaut Moses, “Aku gaga ati besampika nuan. Letak aja maya aku tau besampika nuan, ke pemesai nuan enggau ke bala nembiak nuan. Nya baru engkatak enda agi ngachau kita. Sida deka abis, kelimpah ari sida ke di Sungai Nile.”

10Disaut raja, “Pagila nuan besampika aku.”

Ku Moses, “Aku deka ngereja utai ti dipinta nuan. Nya baru nuan deka nemu, nadai petara ti baka TUHAN Allah Taala kami. 11Nuan, bala pemesai nuan, enggau bala nembiak nuan deka badu agi dikachau engkatak, lalu engkatak deka abis, kelimpah ari sida ke di Sungai Nile.” 12Udah nya Moses seduai Aron lalu pansut ari istana raja. Moses lalu besampi ngagai TUHAN, minta TUHAN muai semua engkatak ti udah diasuh TUHAN ngachau raja. 13TUHAN lalu ngereja utai ti dipinta Moses, lalu engkatak ti dalam rumah, ba tengah laman, enggau ba padang, mati magang. 14Orang Ejip nugungka bangkai engkatak nya, datai ke menua nya nyau bau but. 15Lebuh raja meda engkatak nya udah mati magang, ati iya lalu kieh baru, lalu munyi ti ku TUHAN, raja nya lalu enggai mendingka Moses seduai Aron.

Kerengit

16Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Asuh Aron malu tanah ngena tungkat iya, ngambika di serata menua Ejip amau deka bebali nyadi kerengit.” 17Aron lalu malu tanah ngena tungkat iya, lalu semua abus di menua Ejip bebali nyadi kerengit magang, lalu malut mensia enggau jelu. 18Bala orang ke tau keramat nguji ngena penemu keramat sida ngasuh kerengit pegari, tang enda ulih. Semua mensia enggau jelu dibalut kerengit magang, 19 lalu ku bala orang ke tau keramat bejaku enggau raja, “Allah Taala udah ngereja utai tu!” Tang ati raja kieh lalu, munyi ti ku TUHAN, iya enggai mendingka Moses seduai Aron.

Lalat

20Ku TUHAN bejaku ngagai Moses, “Tumu pagila, nuan enda tau enda betemu enggau raja, lebuh iya mansang ngagai sungai, lalu padahka utai ti disebut TUHAN ngagai iya munyi tu: ‘Lepaska nembiak Aku, ngambika sida ulih nyembah Aku. 21Enti nuan enggai ngelepaska sida, Aku deka ngasuh lalat malut nuan, malut bala pemesai nuan, enggau bala nembiak nuan. Semua rumah orang Ejip deka penuh laban lalat, lalu tanah deka penuh laban lalat. 22Tang ba hari nya Aku enda ngasuh lalat malut menua Gosen ti alai nembiak Aku diau, ngambika menua nya nadai lalat. Nya baru nuan deka nemu Aku ti TUHAN endang bisi di menua tu. 23Aku deka magi nembiak Aku ari nembiak nuan. Kereja ajih tu deka nyadi pagila.’ ” 24TUHAN lalu ngereja utai nya. Mayuh amat lalat tama ngagai istana raja, enggau ngagai rumah bala pemesai iya. Semua menua Ejip rusak magang laban lalat nya.

25Udah nya raja mesanka Moses seduai Aron, lalu ku iya bejaku, “Mupuk kita, lalu beri piring ngagai Allah Taala kita dalam kandang menua tu.”

26Tang ku Moses, “Kami enda tau ngereja nya di menua tu, laban orang Ejip kejika jelu ti diberi kami nyadika piring ngagai TUHAN Allah Taala kami. Enti kami nyayat jelu nyadika piring kami, lalu orang Ejip kejika nya, enda ke sida deka nuku kami ngena batu? 27Kami enda tau enda bejalai tiga hari ngagai menua puang, lalu ngenjuk piring ngagai TUHAN Allah Taala kami, nitihka asuh Iya.”

28Ku raja bejaku, “Aku deka ngemendarka kita mupuk lalu ngenjuk piring ngagai TUHAN Allah Taala kita di menua puang, tang anang bejalai kelalu jauh. Besampi ke aku.”

29Ku Moses bejaku, “Lebuh aku angkat ari tu, aku deka besampi ngagai TUHAN minta Iya ngasuh lalat tu ninggalka nuan, bala pemesai nuan enggau orang Ejip pagila. Tang nuan enda tau agi nipu kami, lalu nagang kami mupuk lalu miring ngagai TUHAN.”

30Moses angkat ari istana raja, lalu besampi ngagai TUHAN. 31TUHAN lalu ngereja utai ti dipinta Moses, lalu muai semua lalat nya ari raja, ari bala pemesai iya enggau orang Ejip. Siku pen nadai meh lalat agi tinggal. 32Tang sekali tu, raja mega mengkang kieh ati, lalu enggai ngelepaska orang Israel.

Bup Kudus

Hakcipta © 2011, The Bible Society of Malaysia

Copyright © 2011, The Bible Society of Malaysia

More Info | Version Index