Search form

Pemungkal 35

Allah Taala Merekatka Jakop Di Betel

1 Ku Allah Taala bejaku ngagai Jakop, “Alai nuan mansang ngagai Betel diatu, lalu diau dia. Gaga siti alta dia ke Allah Taala ti udah pegari di mua nuan lebuh nuan rari ari menyadi nuan, Esau.” 2Nya alai Jakop lalu bejaku enggau sida sebilik, sereta enggau semua orang ke enggau iya. Ku iya, “Buai semua petara orang bansa bukai ke disimpan kita. Tuchi diri empu, lalu rasukka gari ti beresi. 3Kitai deka angkat ari endur tu, lalu mansang ngagai Betel. Din aku deka ngaga siti alta ke Allah Taala, ti udah nyaup aku lebuh aku dituntung penusah, lalu udah enggau aku di semua endur ti udah alai aku bejalai.” 4Nya alai sida lalu nyerahka ngagai Jakop semua petara orang bansa bukai ke udah disimpan sida, sereta enggau semua antin ti dikena sida. Jakop lalu numbakka utai nya di baruh sepun kayu oak semak Sekem.

5Lebuh Jakop, enggau bala anak lelaki iya baru deka mupuk, orang ke diau dalam nengeri ti semak nya dia bela takut magang, lalu sida enda begagaika Jakop enggau bala anak iya. 6Jakop, enggau semua bala iya datai di Lus, ti dikumbai Betel diatu, di menua Kanaan. 7Iya ngaga sebuah alta dia, lalu ngumbai endur nya Allah Taala ti di Betel, laban Allah Taala udah pegari di mua iya dia lebuh iya rari ari menyadi iya Esau. 8Ulun Rebekah ke benama Deborah mati, lalu dikuburka di baruh sepun kayu oak ti muak ke selatan nengeri Betel. Nya alai endur nya dikumbai, “Kayu Oak Alai Nyabak.”

9Lebuh Jakop pulai ari Mesopotamia, Allah Taala pegari baru di mua iya, lalu merekatka iya. 10 Ku Allah Taala bejaku ngagai iya, “Nama nuan Jakop, tang belabuh ari diatu, nama nuan Israel.” Nya alai iya diberi nama Israel. 11 Lalu ku Allah Taala bejaku ngagai iya, “Aku tu Allah Taala ti Pemadu Bekuasa. Beranak betelesak meh nuan. Nuan deka nurunka mayuh bengkah bansa, lalu nuan deka nyadi aki ini ke bala raja. 12Aku deka meri ngagai nuan menua ti udah diberi Aku ngagai Abraham enggau Isak, lalu Aku deka mega meri menua nya ngagai peturun nuan, ti deka nangkanka nuan. 13Udah nya Allah Taala lalu ninggalka iya. 14 Ba endur alai Allah Taala ti bejaku enggau iya, dia meh endur alai Jakop nirika siti tiang batu pengingat lalu nuang wain enggau minyak kana ba batu nya. 15Jakop lalu ngumbai endur nya Betel.

Pemati Rachel

16Jakop enggau sida sebilik angkat ari Betel, lalu lebuh sida agi jauh ari Eprat, Rachel muat pedis perut deka beranak. Tang iya mar amat beranak. 17Lebuh iya balat amat pedis perut, indu bidan lalu bejaku enggau iya, “Anang takut, Rachel. Anak nuan lelaki.” 18Tang Rachel nyau deka mati, lalu lebuh iya baru deka ngapuska seput, iya meri anak iya nama Benoni, tang Jakop meri anak nya nama Benjamin.

19Lebuh Rachel udah mati, iya lalu dikuburka ba tisi jalai ngagai Eprat, ti dikumbai Betlehem diatu. 20Jakop nirika siti tiang batu pengingat ba endur nya, lalu batu nya mengkang ngelai endur alai kubur Rachel nyentuk ngagai sehari tu. 21Jakop mindah ari endur nya, lalu nirika kem iya sepiak menara Eder.

Bala Anak Jakop

(1 Bansa Israel 2.1-2)

22 Lebuh Jakop diau di menua nya, Reuben beleman enggau Bilhah, siku indu simpan apai iya. Lebuh Jakop ninga nya iya pedis ati.

Nyadi Jakop bisi dua belas iku anak lelaki. 23Anak lelaki ke diadaka Leah nya Reuben (anak tuai Jakop), Simeon. Lewi, Judah, Isakar, enggau Sebulun. 24Anak lelaki Rachel: Josep seduai Benjamin. 25Anak lelaki ke diadaka ulun Rachel ke benama Bilhah: Dan enggau Naptali. 26Anak lelaki ke diadaka ulun Leah ke benama Silpah: Gat seduai Aser. Tu bala anak lelaki ke ada di Mesopotamia.

Pemati Isak

27 Jakop bejalai ngagai apai iya di Mamre, semak Hebron, alai Abraham enggau Isak ti diau menya. 28Isak idup nyentuk ngagai umur iya seratus lapan puluh taun 29lalu iya mati lebuh umur iya nyau tuai amat. Anak iya Esau seduai Jakop, lalu nguburka iya.

Bup Kudus

Hakcipta © 2011, The Bible Society of Malaysia

Copyright © 2011, The Bible Society of Malaysia

More Info | Version Index