Search form

Penyampau 19

Amau Sapi Ti Mirah

1Ku TUHAN bejaku ngagai Moses seduai Aron, 2“Tu adat ti udah diberi TUHAN: Asuh orang Israel mai ngagai seduai siku sapi ti mirah, ti nadai penimpang, sereta nadai kala dikena ngereja pengawa. 3Beri jelu sapi nya ngagai Imam Eleasar. Jelu nya enda tau enda dibai ke luar ari kem nya, lalu disayat di mua imam. 4Udah nya, Imam Eleasar deka ngambi sekeda darah jelu nya, lalu mechikka darah nya tujuh kali ngena tunjuk iya tunga ngagai Langkau Kain TUHAN. 5Semua tubuh jelu nya, nyengkaum kulit, dagin, darah, perengka perut, enda tau enda ditunu di mua imam. 6Udah nya, imam nya enda tau enda ngambi kayu sidar, pating isop, enggau siti tali ti mirah, lalu nibarka semua utai nya ngagai api nya ti alai nunu jelu nya. 7Udah nya, iya enda tau enda masu gari diri, lalu mandi. Udah nya baru iya tau tama ngagai kem, tang iya mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai. 8Orang ke nunu sapi nya mega enda tau enda masu gari diri, lalu mandi, tang iya deka mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai. 9 Udah nya, siku orang ke tuchi deka ngumpul amau sapi nya, lalu nyimpan amau nya ba endur ti tuchi, di luar kem, ba endur alai utai nya disimpan ngambika bisi dikena orang Israel nyendiaka ai kena muai penyalah. Pengawa tu dikereja kena muai dosa. 10Orang ke ngumpul amau nya enda tau enda masu gari diri, tang iya mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai. Adat tu deka dititihka belama iya ulih orang Israel enggau ulih orang kampar ti diau begulai enggau sida.

Negu Bangkai

11Barang sapa negu bangkai deka nyadi enda tuchi tujuh hari. 12Iya enda tau enda nuchi diri ngena ai ba hari ti ketiga, enggau ba hari ti ketujuh. Udah nya baru iya deka tuchi. Tang enti iya enda nuchi diri ba hari ti ketiga enggau ba hari ti ketujuh, iya enda tuchi. 13Orang ke negu bangkai, lalu enda nuchi diri, deka mengkang enda tuchi, laban ai ti dikena nuchi iya apin diunsaika ngagai iya. Iya ngamahka Langkau Kain TUHAN, lalu iya enda agi dikumbai nembiak Allah Taala.

14Ba pekara orang ke mati dalam langkau kain, barang sapa bisi dalam langkau kain nya lebuh orang nya ngapuska seput, tauka tama ngagai langkau kain nya, deka nyadi enda tuchi tujuh hari. 15Semua tepayan enggau periuk ti enda ditudung dalam langkau kain nya, nyadi enda tuchi. 16Enti orang negu orang ke udah dibunuh tauka udah mati ari luar rumah, tauka enti orang negu rangkah tulang mensia, tauka negu kubur, orang nya nyadi enda tuchi tujuh hari.

17Kena muai pengamah nya, ambi amau mimit ari sapi ti mirah, ti udah ditunu kena muai dosa, simpan amau nya dalam periuk, lalu tuangka ai ngagai utai nya. 18Ba pekara ti keterubah, siku orang ke tuchi deka ngambi pating isop, nyepuhka iya ngagai ai, lalu mechikka ai nya ngagai langkau kain nya, ngagai semua utai ti dalam langkau kain nya, enggau ngagai orang ke diau dalam langkau kain nya. Ba pekara ti kedua, siku orang ke tuchi deka mechikka ai nya ngagai orang ke udah negu rangkah tulang mensia, tauka negu bangkai, tauka udah negu kubur. 19Ba hari ti ketiga, enggau ba hari ti ketujuh, orang ke tuchi nya deka mechikka ai nya ngagai orang ke enda tuchi nya. Ba hari ti ketujuh, iya deka nuchi orang ke udah mandi, ngambika orang nya nyadi tuchi lebuh padam mata panas.

20Orang ke udah nyadi kamah, lalu enda nuchi diri, deka mengkang enda tuchi, laban ai ti dikena nuchi iya apin diunsaika ngagai iya. Iya ngamahka Langkau Kain TUHAN, lalu iya enda agi dikumbai nembiak Allah Taala. 21Kita enda tau enda nitihka adat tu belama iya. Orang ke mechikka ai ti dikena nuchi orang, enda tau enda mega masu gari diri. Barang sapa udah negu ai nya deka mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai. 22Utai ti ditegu orang ke enda tuchi, nyadi enda tuchi, lalu barang sapa negu utai nya, deka mengkang enda tuchi nyentuk ngagai lemai.

Bup Kudus

Hakcipta © 2011, The Bible Society of Malaysia

Copyright © 2011, The Bible Society of Malaysia

More Info | Version Index