Search form

1 Korintopi 1:21

21Taita Diuska, tukuipi iachaspa, mana sakirkachu, kai alpapi kaug­sag­kuna kikin­kunapa iachai­wa paita rigsin­ga­pa. Chasa­paka munan­mi, Alli Willai­ta willaska­wa, pai­wa suma iuia­rig­kunata kispi­chin­ga­pa, sug­kuna­taka chi Alli Willai­ta upa­kunapa rimai­sina uia­rig­pi­pas.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index